Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

Top lekár: Mať vlastné dieťa? Sen, ktorému vieme pomôcť

28. október 2014 - Prispieť k možnosti mať vlastné dieťa pre pár, ktorý je frustrovaný a cíti veľké sklamanie, že sa mu nedarí počať dieťa, je úžasný pocit a lekár je v tomto prípade hrdý a vďačný, že mohol pomôcť.

Hovorí MUDr. Radomír Trška, Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Prečo ste sa rozhodli stať lekárom?
 
Keďže nepochádzam z lekárskej rodiny, moje ďalšie životné smerovanie po skončení  gymnázia bolo ovplyvnené hlavne starším bratom, ktorý sa rozhodol študovať medicínu. Dnes som presvedčený, že som urobil správne Boli to najkrajšie roky môjho  života, len škoda, že spomienky na všetko krásne postupne blednú. 

Prečo ste si vybrali gynekológiu?

Otcov bratranec MUDr. Alojz Trška dlhé roky viedol  Gynekologické oddelenie v Topoľčanoch a v dôchodkovom veku sa stal obvodným gynekológom v Novom meste nad Váhom. Patril medzi vynikajúcich pôrodníkov. Už  ako študenta si ma získal  svojou  charizmou, ľudskými a odbornými vlastnosťami. Bol mi skvelým mentorom a poradcom.

Po ukončení školy som v rodnom Trenčíne odmietol ponúkané  miesto  anesteziológa a  ako nezamestnaný  som určitú dobu  denne cestoval do Nového mesta nad Váhom,  kde som  sa snažil od  neho získať čo najviac odborných poznatkov.

Na práci gynekológa sa mi páči, že si vyžaduje nielen operačnú zručnosť a diagnostiku so širokým záberom, ale aj využívanie ďalších metód, ako napríklad sonografia a  kolposkopia.

Čím vás zaujala reprodukčná medicína?

Túžba mať svoju vlastnú rodinu, dieťa je prirodzenou túžbou človeka. Nie každá dvojica má to šťastie počať dieťa. Stále viac partnerských párov, snažiacich sa o tehotenstvo, sa po rokoch márnych pokusov obracia na lekárov špecialistov so  žiadosťou o radu a pomoc.

Prispieť k možnosti mať vlastné dieťa pre takýto pár,  ktorý je frustrovaný a cíti veľké sklamanie je úžasný pocit a lekár je v tomto prípade hrdý a vďačný, že mohol pomôcť.   

Je dnes záujem o tento odbor?

Samozrejme. S otehotnením má v súčasnosti v slovenskej populácii problém desať až dvadsať párov  zo sto. Podiel zastúpenia mužov a žien na problémoch s otehotnením sa dnes vyrovnáva.

V takmer štyridsiatich percentách prípadov sa pod poruchy plodnosti - fertility páru podpisujú rôzne faktory u mužov. Avšak vo viac ako v polovici prípadov, v približne päťdesiatich piatich percentách, je príčinou neplodnosti páru ženská sterilita. Za narastajúci počet párov, ktoré majú určité formy poruchy plodnosti, sa už dnes považuje aj odkladanie materstva do vyššieho veku. U žien sa tak častejšie vyskytujú rôzne patologické stavy ako myómy, cysty, endometrióza.

Kvalita spermií a ich celkový počet klesá aj s pribúdajúcim vekom partnera. Najmladšia veková skupina žien od 18 do 25 rokov potrebuje podľa odborníka na otehotnenie asi štyri cykly, teda štyri mesiace. V staršej vekovej skupine je potrebných šesť cyklov. Keď žene dáme dvakrát takú dlhú dobu, teda dvanásť cyklov a neotehotnie, vtedy už môžeme hovoriť o probléme, ktorý treba riešiť.

Neodporúča sa veľmi čakať, pretože vo veku 35 až 40 rokov je potrebných na úspešnú graviditu až dvadsať cyklov. Teda obdobie dlhšie ako jeden rok. Všetko závisí od mnohých faktorov. Záleží najmä na veku ženy, ktorá sa pokúša mať dieťa. Hranica jeden rok je považovaná za dosť dlhé obdobie na dosiahnutie spontánnej gravidity. Ak sa gravidita pri pravidelnom sexuálnom styku dvakrát do týždňa počas roka nedosiahne, je najvyšší čas vyhľadať odborníka.


Foto: Peter Mayer.  MUDr. Radomír Trška. Top lekár v odbore reprodukčná medicína

Čo presne je umelé oplodnenie?

Všeobecne zaužívaný termín „umelé oplodnenie“ nie je celkom správny. Ide o oplodnenie in vitro, teda mimotelové oplodnenie živými bunkami v prostredí laboratória. IVF je proces zahŕňajúci stimuláciu vaječníkov, odber vajíčok, ich oplodnenie a následné prenesenie vzniknutých embryí do tela ženy. Mesačná rezerva vaječníkov u ženy je približne desať vajíčok.

V prirodzenom cykle ženy len jedno z nich dozreje v dominantnom folikule. Ostatné vajíčka zanikajú. V procese riadenej hyperstimulácie sa snažíme z potenciálu vaječníkov vyťažiť maximum, to znamená docieliť dozretie a odber čo najväčšieho počtu vajíčok. Počas celej stimulácie sú potrebné opakované kontroly, pri ktorých sa pozoruje dynamika rastu vajíčok pomocou ultrazvuku a hormonálnych hladín. Odber vajíčok sa robí pod ultrazvukovou kontrolou.

Získané vajíčka sa spolu so spermiami uložia do kultivačných misiek. Vajíčko sa potom spontánne oplodní a vznikne embryo. V prípade zlej kvality spermií tomuto procesu dopomáhame vpichnutím jednej spermie do cytoplazmy vajíčka.
Pri oboch metódach oplodnenia je ďalší vývoj embrya úplne rovnaký. Na mojej ambulancii sa snažím, aby došlo k oplodneniu v tele matky. IVF techniky nastupujú vtedy, keď sa nám to nedarí.
 
Kedy sa vkladajú oplodnené vajíčka do tela ženy?

Do tela potenciálnej matky sa oplodnené vajíčko vkladá druhý až piaty deň vývoja embrya, podľa toho, či ide o klasickú alebo predĺženú kultiváciu. Prenos embryí do maternice sa vykonáva ambulantne za pomoci tenkého katétra.

Aký je hraničný vek, kedy môže žena podstúpiť mimotelové oplodnenie?

Všeobecne je akceptovaná etická hranica 45 rokov. Veľkým problémom vo vyspelých krajinách je odkladanie tehotenstva (dosiahnutie vzdelania, uplatnenie sa na trhu práce, zastabilizovanie ekonomickej situácie...).

Pred dvadsiatimi rokmi mala prvorodička na Slovensku priemerný vek asi 22 rokov, dnes je to viac ako 27 rokov. Tento trend nepovažujeme za priaznivý v snahe o počatie a rozhodne ho nemožno považovať za priaznivý ani pre spoločnosť.

Môže žiadať o mimotelové oplodnenie žena sama, aj keď nemá partnera a spermie by boli od darcu?

Asistovaná reprodukcia je vyhradená pre páry. Žena, ktorá žiada o mimotelové oplodnenie, musí mať manžela alebo partnera, ktorý zákonne uzná otcovstvo dieťaťu narodenému po absolvovaní liečby. V prípade použitia darcovských spermií musia anonymného darcu akceptovať obaja partneri.

Sekcia: Top lekári Slovenska Autor: Katarína Šterbová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 418