Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

Ocenili sme Top lekárov. Pozrite si ktorých

1. október 2014 - Už po tretí raz sme ocenili lekárov, v rámci publikácie Top lekári na Slovensku III. 

Cieľom spoločného diela Hospodárskych a Zdravotníckych novín bolo predstaviť jedných z najlepších odborníkov v slovenskej medicíne.

Nominovaných vybrali hlavní odborníci ministerstva zdravotníctva, oslovené štátne a súkromné nemocnice i čitatelia Zdravotníckych novín.

Výsledkom bolo vyše sto nominovaných lekárov, z ktorých odborníci hlasovaním vybrali 33 najlepších.

Toto sú lekári, ktorí získali tento rok najviac hlasov:

   Anesteziológia - MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., primárka Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny, Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov

   Geriatria – MUDr. František Németh, PhD., oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie FNsP J. A. Reimana Prešov

   Hematológia – Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., primárka Centra hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA Košice, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

   Infektológia - Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a LF UPJŠ v Košiciach, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov

   Kardiochirurgia – MUDr. Matej Nosáľ, primár kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra SR v Bratislave

   Nefrológia – MUDr. Peter Mizla, primár Nefrologického centra Logman, a. s., Košice

   Neurochirurgia – MUDr. Peter Durný, primár Neurochirurgickej kliniky ÚNV Ružomberok

   Patológia – Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UN Martin

   Plastická chirurgia – Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD., riaditeľ Centra jednodňovej chirurgie Prochirurgia, hlavný odborník MZ SR pre plastickú chirurgiu, prezident Spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie, národný delegát Európskej spoločnosti pre plastickú estetickú chirurgiu EBOPRAS.

   Rádiológia – MUDr. Eva Jakubčáková, primárka rádiologického oddelenia v nemocnici Svet zdravia Trebišov

   Reprodukčná medicína – MUDr. Radomír Trška, Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s.,  Banská Bystrica, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica , II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Sekcia: Top lekári Slovenska Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 324