Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

Nominovaní top lekári na Slovensku: MUDr. Jozef Adam, PhD.

2. júl 2019

MUDr. Jozef Adam, PhD. s prestávkami pracuje vo FNsP J. A. Reimana Prešov od roku 1991, kedy ukončil štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V roku 1994 získal špecializáciu prvého stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, v roku 1999 špecializáciu druhého stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo a následne špecializáciu v odbore klinická onkológia (2002).

V roku 2006 mu bola udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. vo vednom odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Získal špecializáciu v subšpecializačnom odbore onkológia v gynekológii, je držiteľom množstva certifikátov v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii, laparoskopia, či onkogynekológia. Zároveň pôsobí ako prednosta Kliniky gynekológie v Prešove a je krajským odborníkom Prešovského samosprávneho kraja v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Venuje sa aj pedagogickej a publikačnej činnosti.

Sekcia: Top lekári Slovenska Autor: admin
Skupiny: Lekári
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 41