Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

Nominovaní top lekári na Slovensku: MUDr. Iveta Csekesová

10. júl 2019

MUDr. Iveta Csekesová sa narodila v roku 1979 a pochádza z Rimavskej Soboty. Štúdium medicíny ukončila LFUK v Bratislave v obore všeobecné lekárstvo v roku 2003. O sedem rokov neskôr v roku 2010 získala európsku špecializačnú skúšku v odbore otorinolaryngológia. V ďalšom období pôsobila ako lekár na  ORL oddelení Nemocnice Komárno. Počas jej pôsobenia na ORL oddelení sa zaujímala najmä o problematiku vertiga, diagnostiku a liečbu pacientov so závratmi. Absolvovala množstvo študijných pobytov na Slovensku a v zahraničí. 

Prax získala na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB,  Neurologickej klinike a Klinike rehabilitácie TVL, 2. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity, vo Fakultnej nemocnice v Motole v Prahe, na Mastricht University v Holandsku a University Clinic of LMU v Mníchove. 

V  súčasnosti pôsobí ako primárka Centra pre poruchy rovnováhy, ORL a JZS v Nemocnici Komárno. Je aktívnou účastníčkou a organizátorkou mnohých vedecko-vzdelávacích podujatí v odbore otoneurológia, pôsobí ako predsedníčka otoneurologickej sekcie SSO a konzultant v obore otoneurológia.    

V roku 2015 sa stala hlavnou iniciátorkou a realizátorkou myšlienky vybudovať špecializované pracovisko v Komárne, jedinečné svojho druhu na Slovensku, ktoré sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou závratových stavov. Centrum pre poruchy rovnováhy pod jej vedením je špecializované pracovisko otorinolaryngológie  a otoneurológie, ktoré pacientom  garantuje vyškolený personál a poskytuje diagnostiku a liečbu závratových stavov a iných porúch rovnováhy. Disponuje jedinečným a komplexným prístrojovým vybavením potrebným na vyšetrenie celého rovnovážného  a sluchového aparátu. Pracovisko vyhľadávajú pacienti z územia celej Slovenskej republiky a zahraničia. Širokému  spektru pacientov umožňuje  objektivizáciu obtiaží, ich kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie počítačovou analýzou, následne na mieru zostavenú liečbu a rehabilitáciu.  

Sekcia: Top lekári Slovenska Autor: admin
Skupiny: Lekári
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 360