Zdravotnícke noviny

Top lekári Slovenska

MUDr. Iveta Csekesová sa narodila v roku 1979 a pochádza z Rimavskej Soboty. Štúdium medicíny ukončila LFUK v Bratislave v obore všeobecné lekárstvo v roku 2003. O sedem rokov neskôr v roku 2010 získala európsku špecializačnú skúšku v odbore otorinolaryngológia. V ďalšom období pôsobila ako lekár na  ORL oddelení Nemocnice Komárno.

10. júl 2019, 10:26
prispel k rozvoju urológie na Slovensku. Intenzívne sa podieľal najmä na zavádzaní nových operačných postupov v oblasti onkourológie, významne sa zaslúžil tiež o rozvoj transplantácie obličiek, pričom bol poverený organizáciou a technickým zabezpečením odberu obličiek od kadaveroznych darcov, pre transplantačné účely. Dlhé roky pôsobil vo vedení Urologickej kliniky vo FNsP F.D.Roosevelta
4. júl 2019, 14:46
Reumatologička s dlhoročnými skúsenosťami, II. Interná klinika SZU.
4. júl 2019, 14:38

Vážení čitatelia, už po piatykrát vás oslovujeme s projektom Zdravotníckych novín TOP lekári na Slovensku.

Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nie vždy hovorí, najmä v dnešnej dobe. Pritom aj na Slovensku máme lekárov, ktorí si zaslúžia uznanie a ocenenie.

Predstavujeme vám lekárov z desiatich odborností, ktorým môžete dať svoj hlas. Nominácie nám poslali nemocnice, aj čitatelia Zdravotníckych novín.

3. júl 2019, 15:00
Primár oddelenia rádiológie, ako prvý v SR zavádzal mnohé rádiointervenčné metodiky a mnohé z nich vykonáva ako jediný v SR.
3. júl 2019, 13:32
Primár Oddelenia otorinolaryngológie, jediný otorinolaryngológ v SR, ktorý operoval nádory pomocou robotického systému daVinci.
3. júl 2019, 13:32
primár oddelenia hepatopankreatobiliárnej chirurgie II. Chirurgickej kliniky, Vedúci chirurg programu transplantácii pečene, zakladajúci člen Transplantačného centra v Banskej Bystrici
3. júl 2019, 13:32
doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. Od roku 1991 pôsobí na II. Gynekologicko –pôrodníckej klinike LF UK, UNB. Bol vedúcim tímu vo fetálnej terapii (vnútromaternicovej liečbe plodu)
3. júl 2019, 10:17
MUDr. Igor Bartl, od roku 1987 pracuje na Urologickom oddelení. Je  autorom a spoluautorom mnohých prednášok (urologické a sexuologické kongresy v SR a zahraničí) a publikácií v odborných časopisoch. V oblasti sexuologickej výchovy MUDr. Igor Bartl aktívne vystupuje v médiách a edukačných kampaniach. 
3. júl 2019, 10:17
MUDr. Peter Mikus, PhD. Pracuje ako prednosta na  Klinike geriatrie LF SZU, UNB. Venuje sa pacientom s akútnymi ochoreniami, resp. akútne zhoršenými chronickými ochoreniami internistického charakteru. Prioritne sa venuje starším pacientom s kardiologickými ochoreniami. Kardiologii geriatrii, kardiologickú problematiku starších pacientov. Je členom výboru geriatrickej spoločnosti, je aktívny aj prednáškovej a publikačnej činnosti, doma aj v zahraničí.
3. júl 2019, 10:16

Stránky