Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Zvyšujú imunosupresíva riziko vzniku rakoviny kože u pacientov s IBD?

23. október 2013 - Pacienti s črevným zápalovým ochorením (IBD) liečení imunosupresívami, môžu byť vystavení vyššiemu riziku vzniku niektorých typov rakoviny kože.

Tvrdia to viaceré odborné štúdie. Ďalší vedci zase poukazujú na to, že u týchto pacientov je zvýšené riziko rakoviny kože bez ohľadu na liečbu.

Ako uviedla docentka Tine Jess z Statens Serum Inštitútu v Kodani, vedci stále diskutujú, aké vysoké dávky imunosupresív u pacientov zvyšujú riziko vzniku rakoviny kože. Podľa nej preto nastal čas prísť s oficiálnymi odporúčaniami, ako predchádzať u týchto pacientov rakovine kože. „Narastá počet dôkazov, že imunosupresívum tiopurín zvyšuje riziko vzniku nemelanómovej rakoviny kože u pacientov s IBD, ale je ťažké určiť nakoľko,“ uviedla Jess.

Zápalové ochorenie čriev a rakovina kože

Črevné zápalové ochorenia, ulcerózna kolitída a Crohnova choroba, sú už dlho spojené so zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva. Ich spojenie s inými typmi rakoviny je však menej jasné. Štúdia z roku 2010, ktorá analyzovala viac ako 17 000 pacientov s IBD potvrdila zvýšené riziko vzniku rakoviny kože. „Význam analýzy je v tom, že rozoberala údaje zo štúdií vykonávaných pred alebo bezprostredne po zavedení imunomodulačnej liečby. Ukázala, že ľudia s IBD majú relatívne vysokú mieru rizika vzniku rakoviny kože bez ohľadu na liečbu,“ spresnila Jess.

Tiopurín, azatioprin, merkaptopurín a tioguanín sú účinné imunosupresíva, ktoré sa bežne používajú na udržanie remisie u pacientov s IBD. U pacientov po transplantácii orgánov liečených týmito liekmi je známe výrazne zvýšené riziko nemelanómových karcinómov kože, ale dôkazy o zvýšenom riziku u pacientov s IBD boli doteraz sporné.

Podľa Tine Jess z biologického hľadiska je možné, že u tiopurínom liečených IBD pacientov môže byť zvýšené riziko vzniku nemelanómových typov rakoviny kože, pretože tieto látky zvyšujú citlivosť DNA voči škodlivým ultrafialovým slnečným žiarením. Ako dodala, aj niekoľko ďalších štúdií ukázalo jasnú súvislosť medzi tiopurínom liečených pacientov IBD a nemelanómovým karcinómom kože . „Aj keď niektoré štúdie nezistili spojitosť medzi použitím tiopurínu a karcinómom kože u pacientov s IBD, niekoľko nedávnych výskumov zahŕňajúcich veľké množstvo pacientov hlási dvojnásobné riziko vzniku nemelanómových zhubných karcinómov kože u týchto pacientov,“ povedala.

Pokyny pre prevenciu rakoviny kože v pacientov s IBD

Podľa Jess je preto potrebné prísť so základnými odporúčaniami ako predchádzať riziku vzniku rakoviny kože u pacientov s IBD. „V súčasnej dobe majú lekári k dispozícii odporúčania pre bežnú populáciu, medzi ktoré patrí obmedzený pobyt na slnku, používanie širokospektrálnej ochrany pred slnečným žiarením a minimalizácia ďalších rizikových faktorov,“ uviedla. Ako dodala, neexistujú žiadne medzinárodné smernice pre primárnu alebo sekundárnu prevenciu rakoviny kože u pacientov s IBD, na rozdiel od príjemcov transplantovaných orgánov, ktorým sa odporúča každý rok absolvovať kožné vyšetrenie . „Či by sa však nové odporúčania mali vzťahovať na všetkých pacientov s IBD alebo len tých, ktorí dostávajú tiopurín, je stále predmetom diskusie,“ uzavrela.

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Váš hlas 1. Počet hlasov: 160