Zdravotnícke noviny

Aktuálne

​Zo štátnych nemocníc miznú súkromné lekárne

12. september 2018 - Ministerský príkaz na vypovedania nájomných zmlúv a zriadenie verejných lekární platí dva roky.
Pred dvomi rokmi vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker prikázal nemocniciam vypovedať nájomné zmluvy so súkromnými prevádzkovateľmi lekární a zriadiť vlastné verejné lekárne. Cieľom týchto krokov mal byť finančný efekt z prevádzkovania lekární v nemocničných areáloch v prospech štátnych nemocníc. „Analýza nájomných zmluvných vzťahov vo viacerých nemocniciach naznačila, že tieto prenajímajú priestory na prevádzkovanie verejných lekární súkromným spoločnostiam za podmienok, ktoré sú viac výhodné pre súkromného prevádzkovateľa a menej výhodné pre samotnú nemocnicu,“ uviedol v tom čase rezort zdravotníctva.

Väčšina nemocníc po dvoch rokoch splnila ministerský príkaz. Najväčšia Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) otvorila tento rok v priebehu mája tri verejné lekárne – v nemocniciach na Kramároch, v Ružinove a Petržalke. „Momentálne pripravujeme ešte otvorenie verejnej lekárne v nemocnici Staré Mesto. UNB otvorila lekárne s cieľom poskytovania kvalitnej lekárenskej starostlivosti a aj s očakávaním prínosu zisku, ktorý bude použitý v prospech UNB teda v prospech pacienta. Keďže sú lekárne UNB ešte v nábehovej fáze, nechceme predčasne hovoriť o ročných odhadoch ziskovosti,“ informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Potvrdila, že v priestoroch UNB pôsobia popri verejných lekárňach UNB aj lekárne, ktoré sú v rukách súkromníkov, a to na základe platných nájomných zmlúv, ktoré boli uzavreté ešte pred nariadením ministra zdravotníctva. 

Prinášajú zisk

V priestoroch FNsP Nové Zámky je len nemocničná verejná lekáreň. Otvorili ju v máji 2017. „Počiatočné investičné náklady súvisiace s jej zriadením boli vysoké, vyrovnaný hospodársky výsledok dosiahla až koncom 3. kvartálu 2017. Odvtedy verejná lekáreň predstavuje pre nemocnicu stabilný zdroj zisku, ktorý môže byť použitý na prevádzku, na nákup nevyhnutného vybavenia a, samozrejme, na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti – či už na nákup liekov, zdravotného materiálu alebo na materiálno-technické a prístrojové vybavenie oddelení,“ uviedol hovorca FNsP Ivan Podolský. 

Podobná situácia je aj vo FNsP v Prešove, kde v súčasnosti nepôsobia súkromné lekárne. „FNsP J. A. Reimana Prešov prevádzkuje verejnú lekáreň, ktorá vykazuje kladný hospodársky výsledok,“ potvrdil jej medicínsky riaditeľ MUDr. Juraj Smatana, MBA. 

V areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline sa aktuálne nenachádza žiadna súkromná lekáreň. Jej hovorkyňa Lenka Záteková informovala, že v priestoroch hlavnej polikliniky pôvodne pôsobila súkromná lekáreň. „So súkromným prevádzkovateľom sme však nepredĺžili zmluvu o prenájme, ale vybudovali sme vlastné verejné lekárne. V januári 2016 sme otvorili prvú nemocničnú lekáreň na prízemí polikliniky, koncom roka 2016 druhú spojenú s výdajňou zdravotníckych pomôcok na prízemí detskej polikliniky. Od júla 2018 prevádzkujeme aj tretiu výdajňu, a to priamo v budove polikliniky na 1. poschodí,“ uviedla. 

Koncept verejných lekární sa v Žiline osvedčil. „Od ich vzniku sa podarilo vytvoriť zisk vo výške 185-tisíc eur, ktorý sme vrátili späť pacientom do zdravotníctva a neskončil v súkromných rukách. Financie investujeme do chodu samotných lekární, ale zároveň môžeme vďaka nim investovať aj do menších opráv a rekonštrukcií v rámci našich vlastných kapacít. Maľujeme oddelenia, ambulancie, izby a taktiež obnovujeme hygienické zariadenia,“ doplnila L. Záteková.

Súkromníci ostali

V Univerzitnej nemocnici v Martine nepôsobí žiadna súkromná lekáreň. „Od leta minulého roka prevádzkuje nemocnica vlastnú verejnú lekáreň. Keďže funguje ešte pomerne krátko, zisk zatiaľ pokrýva vstupné náklady na jej prevádzkovanie,“ objasnila Katarína Kapustová z riaditeľstva UNM. 

Iná situácia je v Košiciach. Tunajšia univerzitná nemocnica nezriadila vlastnú verejnú lekáreň. V jej areáli naďalej pôsobia súkromné lekárne. Nemocnica má podpísané dve zmluvy o nájme so spoločnosťami prevádzkujúcimi verejnú lekáreň v jej priestoroch. „Z príkazu pána exministra vyplýva, že vypovedať zmluvu súkromnému prevádzkovateľovi je možné len s podmienkou zabezpečenia lekárskej starostlivosti v takom rozsahu, v akom bolo prevádzkované nájomcom. Keďže otvorenie verejnej lekárne si vyžaduje dostatočné personálne a prísne materiálno-technické vybavenie, takýto krok zatiaľ z našej strany nebol vykonaný. Momentálne chystáme priestory pre výdaj liekov a zdravotníckeho materiálu, ktoré po splnení podmienok vyplývajúcich z príkazu exministra rozšírime aj na služby verejnej lekárne,“ vysvetlila Ivana Stašková, hovorkyňa UNLP Košice. 

Hrozba sankcií

Ministerstvo zdravotníctva vyhodnotilo rešpektovanie ministerského príkazu a aktuálnu situáciu v štátnych nemocniciach. „Z podriadených organizácií, ktoré tomuto príkazu ministra podliehajú, vlastnú lekáreň v súčasnosti prevádzkuje 15 nemocníc a ďalšie štyri nemocnice plánujú spustiť prevádzku vlastných verejných lekární tento alebo na budúci rok. Ďalších 20 podriadených organizácií vlastnú lekáreň prevádzkovať neplánuje – ide o organizácie, ktoré buď nie sú poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo sú špecializovanými nemocnicami, napr. Centrá pre liečbu drogových závislostí a Psychiatrické nemocnice a liečebne,“ informovala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Súkromní prevádzkovatelia lekárenských zariadení sú podľa vyjadrenie rezortu ešte tam, kde nevypršala platnosť nájomných zmlúv a nie je možné ju vypovedať bez sankcií, pokút alebo penále.

Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 17