Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Zdravotnícke zariadenia majú dodávateľom pomôcok dlhovať viac ako 92 miliónov

30. október 2013 - Najväčšími dlžníkmi majú byť zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR. Ich pohľadávky dosahujú asi 85 miliónov eur.

Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK-MED) oceňuje snahu ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej postupne znížiť zadlženosť štátnych zdravotníckych zariadení, avšak zdanie pomalšieho zadlžovania podľa zástupcov SK-MED vytvárajú reštrikčné opatrenia zdravotníckych zariadení, ktoré obmedzili nákupy zdravotníckeho materiálu. SK-MED taktiež vyjadril poľutovanie nad vyhlásením šéfky rezortu o tom, že dnes nemá význam oddlžovať zdravotnícke zariadenia. Zdravotnícke zariadenia majú pritom dodávateľom pomôcok dlhovať viac ako 92 miliónov eur.

Dlhy môžu položiť nemocnice na kolená

„Ďalšie zvyšovanie dlhu považujeme za neúnosné a už niekoľko mesiacov vyzývame MZ SR, ako zriaďovateľa štátnych zdravotníckych zariadení, na zavedenie efektívnych opatrení, ktoré zabezpečia úhradu uvedených dlhov. V prípade, že dlhy nebudú uhradené, jednotliví členovia budú nútení pristúpiť k odpredaju svojich pohľadávok tretím subjektom. Je to jediné možné riešenie danej situácie, ak nechcú likvidovať firmy a ohroziť svojich zamestnancov ďalším prepúšťaním,“ uviedla Mgr. Lenka Borošová, výkonná riaditeľka SK-MED.

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok zdôrazňujú, že týmto spôsobom doslova úverujú zdravotnícke zariadenia. Zdravotné poisťovne podľa nich síce nemocniciam špeciálny zdravotnícky materiál uhradia, avšak nemocnice faktúry dodávateľom nezaplatia a uprednostňujú úhradu iných neodkladných finančných záväzkov. SK-MED tvrdí, že niektorí ich členovia museli pristúpiť k výrazným úsporným opatreniam a mnohí sa dostali do druhotnej platobnej neschopnosti.

SK-MED varuje, že zdravotnícke zariadenia svojím konaním porušujú Obchodný zákonník, ako aj Smernicu o boji proti oneskoreným platbám. „Podľa smernice sú firmy povinné uplatňovať maximálne 60 dňovú lehotu splatnosti a v prípade jej nedodržania žiadať úroky z omeškania. Ak by členovia asociácie SK-MED uplatnili tento postup, veľkú časť zdravotníckych zariadení zložia dlhy definitívne na kolená,“ spresnila riaditeľka kancelárie SK-MED.

Stop novému dlhu

"Ministerstvo zdravotníctva nehovorí, že v našich nemocniciach nie je žiaden dlh, od začiatku jeho výšku priznávame, čiže aj faktúry po lehote splatnosti. Realita je však taká, že nemocnice zastavili rýchlosť tempa rastu dlhu, a to o viac ako polovicu," uviedla jeho hovorkyňa Zuzana Čižmáriková. Priblížila, že rezort chce do dvoch rokov zastaviť tvorbu nového dlhu.

"Samozrejme starý ostáva a aj sa naďalej tvorí, no nemocnice sa snažia svojimi prísnymi kritériami túto otázku riešiť. Čo sa týka SK-MEDu, štátne nemocnice nemôžu porušiť zákon a uprednostniť veriteľa, takže faktúry platia podľa dátumu od najstaršej," doplnila.

Poznamenala, že ministerstvo už dva roky pokračuje podľa plánu, ktorého cieľom je zastabilizovať nemocnice. "Už teraz máme také zdravotnícke zariadenia, ktoré nevytvárajú dlh. Zatiaľ sa nám podarilo znížiť tempo zadlžovania mesačne z 8,9 milióna eur na priemerne 6,9 milióna eur. Nemocnice napĺňajú dokonca razantné akčné plány ešte lepšie, ako bolo naplánované," povedala Čižmáriková. Rezort očakáva, že štátne nemocnice by v tomto roku mohli vygenerovať dlh na úrovni 80 miliónov eur.

 

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN, TASR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 124