Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Zdravé oči už v škôlke. Nový projekt nevidiacich

3. jún 2014 - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) preventívne zisťuje zrakové problémy u detí v materských školách.

ÚNSS začína realizovať nový projekt s názvom "Zdravé oči už v škôlke". Jeho zámerom je preventívnym bezplatným vyšetrením zistiť prípadné zrakové poruchy u detí vo veku tri až šesť rokov.

Poruchovosť zraku detí je vysoká
 
„Vďaka finančnému výťažku Večera dobra výtvarníčky Gordany Turuk sme dospeli k zdarnému začiatku tohto projektu. Je pre nás obrovským šťastím, že existujú ľudia, ktorí chcú včasnou diagnostikou predísť následným závažným problémom zraku detí v školskom veku. Verejné poistenie nie je schopné celoplošne pokryť takéto povinné prehliadky, preto vítame aktivity občianskych združení, ako je ÚNSS," povedala  ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská.

Podľa nej z predchádzajúcich projektov zistená 15 až 20-percentná poruchovosť zraku detí v predškolskom veku nie je malá a včasným liečením sa dá predísť následným väčším komplikáciám v ich učení aj bežnom živote. Čiže ide o zlepšenie kvality ich života a zistenie zrakových problémov, ktoré nemusia postrehnúť ani rodičia.

Bezdotykové vyšetrenie očí

ÚNSS má k dispozícii šesť prenosných prístrojov, ktorými začína novú diagnostickú službu v materských školách 22 miest na celom Slovensku.

Podľa koordinátorky projektu Tatiany Winterovej z ÚNSS ide o niekoľkosekundové bezdotykové vyšetrenie oboch očí počas sedenia dieťaťa. Prístroj s vysokou mierou spoľahlivosti dokáže odhaliť začínajúce vývinové poruchy zraku, ako sú tupozrakosť, astigmatizmus či škuľavosť.

Deti absolvujú toto screeningové vyšetrenie na základe predchádzajúceho informovaného súhlasu rodičov.

„Na našej internetovej stránke www.unss.sk je harmonogram meraní, v ktorých mestách koľko škôlok máme v pláne do konca roka. Celkovo chceme vyšetriť okolo 6000 detí v 95 materských školách. Každé dieťa dostane potvrdenie o vyšetrení s pozitívnym alebo negatívnym nálezom, a tým aj odporúčaním pre rodičov k podrobnejšiemu vyšetreniu u očného lekára," uviedla T. Winterová.  

Sekcia: Aktuálne Autor: TASR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 135