Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Zakázať lekárňam spätný predaj liekov distribútorom reexporty nevyrieši

22. október 2013 - V susednej Českej republike to majú legislatívne podchytené, no vývoz liekov aj tak pokračuje.

Reexporty sú dnes už pandémiou. Pacienti trpia nedostatkom liekov, nielen onkologík, ale aj liekov na špeciálne ochorenia. Hovorí člen Prezídia Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Tomislav Jurik.

Vyváža sa viac ako 30 percent liekov

Ministerstvo zdravotníctva deklaruje, že sa exportuje len 1 percento liekov. „Je to pravda, čo sa týka kusov, ale vo finančnom vyjadrení sa reexportuje vyše 30 percent liekov. Pociťujeme obrovský nedostatok vybraných liekov na celom Slovensku a pacienti sú preto, že sa lieky reexportujú do bohatších krajín EÚ liečení často neúčinnými náhradami alebo neliečení vôbec,“ dodal.

Ako jeden z účinných prostriedkov na zabránenie reexportu lekárnici navrhli legislatívne zakázať lekárňam spätný predaj liekov distribútorom.

Toto opatrenie však ministerstvo zdravotníctva nepovažuje za riešenie situácie. „Návrh Slovenskej lekárnickej komory sme analyzovali a vyhodnocujeme ho. V Česku to majú zavedené, ale situáciu momentálne nerieši. Nebránime sa však diskusii. Reexport vnímame ako jednu z kľúčových oblastí v rámci legislatívy, ktorej je potrebné sa neustále venovať,“ povedal generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR MUDr. Adam Hlôška.

Zásoby na dva týždne

Česká lekárnická komora (ČLnK) sa domnieva, že zákaz spätného predaja liekov z lekární do distribučných spoločností môže čiastočne prispieť k zníženiu objemu reexportov, tieto opatrenia však nepovažuje za kľúčové na ich elimináciu. „O tom hovorí aj skutočnosť, že vývoz liekov z Českej republiky naďalej pokračuje a v dôsledku toho sa často stretávame s ich nedostatkom pre českých pacientov,“ uviedol prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba. Aj preto vydal český Štátny ústav pre kontrolu liečiv tzv. informáciu distribútorom, kde stanovuje hranicu, ktorej podkročenie možno objektívne vyhodnotiť ako ohrozenie dostupnosti daného prípravku pre pacientov v ČR, zásobu v distribúcii na 2 týždne.

Aj náš rezort zdravotníctva naznačil vôľu ísť obdobnou cestou. „Skôr vidíme priestor na nejaké minimálne zásoby, ktoré by mali byť v liekovom reťazci, či už u distribútora, lekárne alebo výrobcov,“ spresnil Hlôška. Ako ďalej doplnil, na začiatok budúceho roku si s lekárnikmi naplánovali stretnutie. „Na ňom už budeme mať údaje vývoja vývozu liekov za celý rok a na ich základe by sme potom možno prijali ďalšie nové legislatívne opatrenia, ktoré by znova nejakým spôsobom riešili situáciu okolo reexportu,“ uzavrel generálny riaditeľ.

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 73