Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Záchrankám prídu milióny navyše

12. január 2018 - Podľa ministerstva pôjdu financie prioritne na mzdy zamestnancov
Paušálne mesačné platby pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) sa od februára zvýšia. Zmenu, ktorá prinesie záchrankám ročne o 7 miliónov eur viac, zavádza najnovšie opatrenie ministerstva zdravotníctva o rozsahu regulácie cien. 

Zvýšenie paušálnych platieb je podľa ministerstva odôvodnené výrazným nárastom celkových nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri ambulanciách RZP, RLP a RLP-MIJ od roku 2013. Ide najmä o nárast osobných nákladov na posádky, nákladov vplyvom rastu cien vstupov, nákladov na školenia a výcvik posádok, nákladov súvisiacich so zmenou a s doplnením minimálneho povinného materiálno-technického vybavenia. V súvislosti s úpravou Zákonníka práce sa očakávajú ďalšie zvýšené náklady v personálnej oblasti. 

„Súčasné ceny dostatočne nepokrývajú ekonomicky oprávnené náklady. Zámerom zmeny regulácie cien je teda zabezpečiť primerané krytie nákladov pre ambulancie pozemnej ZZS tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni. Zvýšené financie budú prioritne použité na mzdové náklady zamestnancov ZZS, ktorí pracujú v ambulanciách ZZS,“ vysvetľuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

Platy sú priorita

„Požiadavky na zvýšenie platieb boli z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov poskytovateľov, a to predovšetkým v súvislosti s elektronizáciou zdravotníctva a zmenou legislatívy v oblasti miezd,“ informuje hovorkyňa skupiny Falck Jana Galera Matúšová s tým, že zvýšené financie pôjdu na pokrytie zvyšujúcich sa nákladov jednak na elektronizáciu a veľká časť pokryje zvyšujúce sa náklady na základe zmeny legislatívy v oblasti miezd. 

Aj Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS BA) odôvodňuje potrebu zvýšenia finančných zdrojov zmenami v Zákonníku práce od 1. 1. 2018. „Viedli k výraznému zvýšeniu mzdových nákladov na zamestnancov ZZS BA pracujúcich v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Už v roku 2017 predstavovali mzdové náklady viac ako 76 % všetkých nákladov. Zvýšené financie budú prioritne použité na zvýšené mzdové náklady zamestnancov v ambulanciách ZZS,“ uvádza druhý najväčší poskytovateľ ZZS.

Plusové hospodárenie

V materiáloch predložených ministerstvom k cenovému opatreniu sa uvádza, že nárastom nákladov za posledných päť rokov „dochádza u poskytovateľov RZP, RLP a RLP-MIJ k vykazovaniu záporného hospodárskeho výsledku na túto činnosť, ktorý neumožňuje poskytovateľom finančne plne pokrývať zvýšené výdavky na činnosť ambulancie z príjmov verejného zdravotného poistenia. Poskytovatelia sú nútení pri súčasnom financovaní pristupovať k uplatneniu úsporných opatrení, čo vedie k odsúvaniu potrebných nákladov na obnovu a investovanie do vozidlového parku a zdravotníckej techniky. Tieto opatrenia sú z dlhodobého hľadiska neudržateľné a môžu mať negatívny dopad na kvalitu poskytovania ZZS.“

Z registra účtovných závierok však vyplýva, že najväčší poskytovatelia vrátane dánskej skupiny Falck či Záchrannej služby Košice dosiahli vlani kladný hospodársky výsledok. V prípade košickej záchranky, ktorá je príspevkovou organizáciou ministerstva zdravotníctva, išlo o polmiliónový zisk, súkromný Falck vykázal zisk 1,4 milióna eur. 

Do záchraniek dnes vo forme paušálnych platieb príde ročne 70 miliónov eur, po zvýšení to bude o 7 miliónov viac. Najviac si polepšia posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP), kde sa mesačná platba zvýši o viac ako 5 000 eur. Paušál na posádku bez lekára (RZP) stúpne o 600 eur, na záchranku s mobilnou intenzívnou jednotkou dostane prevádzkovateľ každý mesiac o 3 000 eur viac. 

„Zvýšené výdavky zdravotných poisťovní budú plne kryté z prostriedkov verejného zdravotného poistenia v rámci rozpočtu zdravotných poisťovní iným vnútorným prerozdelením zdrojov v prospech poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, úsporou prostriedkov v iných segmentoch, najmä efektívnejším a hospodárnejším vynakladaním prostriedkov verejného zdravotného poistenia,“ píše ministerstvo. 

Viac aj pre vodičov

Asociácia záchrannej zdravotnej služby vníma zvýšenie platieb plánované od 1. 2. 2018 ako nevyhnutné pre zachovanie súčasnej úrovne poskytovanej záchrannej zdravotnej služby. Rovnako aj Slovenská komora zdravotníckych záchranárov považuje zvýšenie platieb za nevyhnutné, ak súčasne s ním porastú mzdy najmä záchranárom a vodičom v ambulanciách ZZS. 

„Vozidlový park a prístrojové vybavenie by sa podľa nášho názoru mali obnovovať priebežne, čo bez problémov dokazujú niektorí poskytovatelia ZZS. Financie by mali smerovať na zvýšenie osobných nákladov pre záchranárov a vodičov, ktorí čo do počtu tvoria gro zamestnancov záchrannej služby. Zvýšenie miezd by malo ísť súbežne so  zvyšovaním kompetencií záchranárov, ktoré sa už niekoľko rokov ukazujú ako nepostačujúce,“ hovorí prezident komory Mgr. František Majerský. 

Podľa komory je nutné zefektívniť mnoho ďalších procesov, ktoré zlepšia dostupnosť záchrannej zdravotnej služby pre pacienta. „Dostupnosť ambulancie ZZS do 15 minút, ako aj plošná dostupnosť ZZS v roku 2016 boli najhoršie za uplynulých 10 rokov. Toto však už nie je otázka financií,“ dodáva Majerský. 

Ako sa zvýšia mesačné paušálne platby
   
RZP   
mesačný paušál dnes: 17 362 €
mesačný paušál od 1.2.2018: 17 969 €
RLP                      
mesačný paušál dnes: 29 232 €
mesačný paušál od 1.2.2018: 34 468 €
RLP-MIJ              
mesačný paušál dnes: 32 222 € 
mesačný paušál od 1.2.2018: 35 220 €
Zdroj: MZ SR
 
 
Hospodárske výsledky najväčších poskytovateľov ZZS
 
Falck záchranná, a. s.         
počet staníc:107
hospodársky výsledok za rok 2015: 1 285 875 €
hospodársky výsledok za rok 2016: 1 369 056 €

ZZS Bratislava
počet staníc: 62
hospodársky výsledok za rok 2015: 20 843 €        
hospodársky výsledok za rok 2016: -38 947 €
Záchranná služba Košice
počet staníc: 47
hospodársky výsledok za rok 2015: 73 569 €
hospodársky výsledok za rok 2016: 527 583 €
Zdroj: Register účtovných závierok
 

 
Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 88