Zdravotnícke noviny

Aktuálne

VšZP má podpísanú polovicu zmlúv s ambulanciami združenými v ZAP

5. december 2018 - Všeobecná zdravotná poisťovňa informovala, že má aktuálne podpísaných takmer 50 percent zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti združenými v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP).
Štátna zdravotná poisťovňa v utorok 4. decembra 2018 rokovala so zástupcami zväzu. Podľa VšZP bolo toto rokovanie „užitočné a konštruktívne“. Poisťovňa opätovne zdôraznila, že na základe verejného prísľubu platného do konca decembra považuje za svojich zmluvných partnerov aj poskytovateľov zo ZAP, ktorí nepodpísali dodatky k zmluvám. „Neexistuje preto žiaden dôvod, aby niektorí z nich od poistencov VšZP vyberali priame platby za zdravotnú starostlivosť, lieky v lekárňach alebo výkony v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,“ dodala VšZP. Výsledky rokovania by mali byť známe vo štvrtok.

Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková informovala poslancov výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo o ekonomickom stave poisťovne a krokoch, ktoré po vymenovaní do funkcie podnikla a mieni podniknúť. „Po nástupe na post generálnej riaditeľky som dala urobiť audity. Jeden audit bol ekonomický a štandardne plánovaný. Ďalší sa týkal procesov v inštitúcii v spolupráci s Úradom vlády SR a Ministerstvom financií SR,“ vysvetlila riaditeľka s tým, že ich výsledky by mali byť do konca roka.
      
Ľ. Hlinková skonštatovala, že marketingová kampaň v rámci prepoisťovania nebola úspešná, pretože hoci „historicky finančne vyšla poisťovňu najviac“, práve tento rok jej odišlo do dvoch súkromných zdravotných poisťovní aj najviac poistencov. „Z tohto dôvodu som zastavila niektoré tendre, ktoré boli na nákup mediálnej kampane, a to z toho dôvodu, že si musíme doma upratať a určiť si, ako chceme k našim poistencom hovoriť,“ priblížila Hlinková. Myslí si, že prihovárať sa k poistencom môže VšZP tak, že bude viac informovať verejnosť o tom, čo poisťovňa robí, akú kvalitu pacientom poskytuje, aké novinky pre nich má a čím sa líši od dvoch súkromných zdravotných poisťovní. 
      
Riaditeľka VšZP vyzdvihla centrálny nákup ako efektívny nástroj. „Rozšírili by sme komoditu aj o zoznam špeciálnych zdravotníckych materiálov s tým, že sme požiadali ministerstvo zdravotníctva, aby zmenilo vyhlášku o tom, ktoré lieky a zdravotnícke pomôcky môže poisťovňa nakupovať,“ dodala. Možnosť na úspory vidí aj v revíziách a konsolidácii pobočkových sietí a produktivite samotných zamestnancov. 
 
Podľa Hlinkovej si VšZP ešte stále nesie dlh vo výške 193 miliónov eur. V budúcnosti však predpokladá kladný výsledok. Podľa jej slov do 30. novembra 2018 poisťovňa bola „v približnom pluse 110 miliónov eur“.
Sekcia: Aktuálne Autor: TASR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 36