Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Vláda schválila akčný plán pre lepšie životné prostredie a zdravie Slovákov

9. január 2019 - Dokument vznikol na základe medzirezortnej spolupráce
Štát chce minimalizovať riziká pochádzajúce zo životného prostredia, ktoré môžu poškodzovať a ohrozovať zdravie ľudí. Dosiahnuť to chce prostredníctvom Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR V., označovaného ako NEHAP V., ktorý vláda prijala na svojom stredajšom zasadnutí.
      
"Predstavuje dôležitý nástroj na posilnenie procesov v prospech zlepšenia environmentálneho zdravia so zapojením relevantných partnerov z rôznych oblastí," uvádza sa v materiáli z dielne ministerstva zdravotníctva. Štát chce klásť viac dôrazu napríklad na kontrolu solárií v súvislosti s negatívnymi účinkami UV žiarenia, viac sa zaoberať tzv. zeleným verejným obstarávaním či zlepšovať podmienky na znižovanie škodlivých účinkov environmentálneho hluku.
      
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) umiera v európskom regióne každý rok takmer jeden a pol milióna ľudí na ochorenia, ktoré súvisia s kvalitou životného prostredia. To zodpovedá 16 percentám všetkých úmrtí spôsobených environmentálnymi rizikami, ktorým sa možno vyhnúť alebo ich odstrániť. Podľa materiálu vystavenie človeka škodlivinám z prostredia "môže byť spúšťačom vzniku chorôb, najčastejšie chronických, ktoré zbytočne oberajú jednotlivca o roky prežité v zdraví a pohode".
      
Akčný plán poukazuje na nevyhnutnosť posilňovať úsilie zamerané na riešenie hlavných environmentálnych determinantov s vplyvom na zdravotný stav jednotlivca i celej populácie, ktorými sú znečistenie ovzdušia i vôd, nedostatočné zásobovanie pitnou vodou, nebezpečné chemické látky, hluk, odpady, kontaminované lokality a zmena klímy. Zlepšovanie kvality životného prostredia je podmienkou na tvorbu zdravého sídelného prostredia pre kvalitný život. Na tieto činitele nie je možné pôsobiť len samotnou politikou v oblasti zdravia.
      
Dokument vznikol na základe medzirezortnej spolupráce, na ktorého príprave sa podieľali partneri z ministerstiev životného prostredia, pôdohospodárstva, hospodárstva, dopravy a rezortu školstva. Finančné prostriedky na pokrytie aktivít NEHAP V. budú čerpané zo štátneho rozpočtu v rámci kapitol jednotlivých rezortov a eurofondov. Ministerke zdravotníctva pribudne povinnosť predkladať na rokovanie vlády národnú správu o stave implementácie NEHAP V. na Slovensku každé dva roky.
Sekcia: Aktuálne Autor: tasr
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 41