Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Vedľajšie úväzky posúdia individuálne

7. február 2013 - Ministerstvo zdravotníctva síce vníma vedľajšie a najmä viacnásobné úväzky zamestnancov štátnych nemocníc ako problém, najmä ak ide o lekárov so štyrmi či piatimi úväzkami, ale ovplyvňovať to zo svojej pozície sa nechystá.

„Je v kompetencii každého riaditeľa to riešiť a rozhodnutie o súhlase či nesúhlase s vedľajším úväzkom svojich zamestnancov ponechávame na nich, keďže poznajú svoje potreby a vedia, kde je najväčší problém,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková. Potvrdila, že finančným dosahom vedľajších úväzkov na hospodárenie nemocníc sa rezort doteraz nezaoberal. Od 1. januára platí novela Zákonníka práce. Podľa nej zamestnanec vykonávajúci inú zárobkovú činnosť, ktorá by mohla mať k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, musí požiadať zamestnávateľa o súhlas s jej výkonom. Platí to aj pre tých, čo takúto činnosť zamestnávateľovi oznámili pred 31. decembrom 2012.

Riešenie? Dajú súhlas.

Väčšina zariadení bude nanovo posudzovať každú jednu žiadosť. Sľubujú si od toho zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V Košiciach to má priniesť „v niektorých prípadoch zefektívnenie spolupráce s lekármi“. Ak mimopracovná činnosť lekára nebude mať vplyv na prevádzku oddelenia a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, nezakážu ju ani v Banskej Bystrici. Podľa riaditeľa UN Martin doc. MUDr. Juliána Hamžíka, PhD., „vedľajšie úväzky sú však len podružným problémom“. Všetkým žiadostiam o vykonávanie vedľajšej činnosti vyhovejú. Riaditeľ tvrdí, že vo väčšine prípadov ide o „smiešne úväzky a súkromná prax lekára môže byť práve prínosom pre nemocnicu“, ak pritiahne pacientov. Prešovská nemocnica udeľuje súhlas každému zamestnancovi, ktorý o neho požiada, a to na dobu určitú - na pol roka.

 

 

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 127