Zdravotnícke noviny

Aktuálne

V bratislavskom kraji otvorili prvé Centrum včasnej intervencie

11. jún 2015 - V bratislavskom Novom Mete dnes otvorili Centrum včasnej intervencie (CVI), ktoré je vôbec prvé v Bratislavskom kraji a na západnom Slovensku.
Služby centra sú určené rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím od narodenia do 7 rokov.

Vznik centra podporil aj Bratislavský kraj. Po účinnosti novely zákona o sociálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti od januára 2014, vytvorila Bratislavská župa pracovnú skupinu na rozvoj činnosti v oblasti včasnej intervencie, zloženú z odborníkov na danú problematiku a tiež zo zamestnancov úradu.

„Ako prvý samosprávny kraj sme sa podujali venovať tejto oblasti, aby sa nám podarilo udržať novonarodené, predčasne narodené a so zdravotným postihnutím narodené detičky v prirodzenom, domácom prostredí za podmienky, že budú mať zabezpečenú odbornú starostlivosť,“ povedala podpredsedníčka Bratislavského kraja Gabriella Németh počas otvorenia CVI.

Ako ďalej uviedla, centrum bude fungovať v rámci dvojročného projektu. „Dovtedy je našou povinnosťou upozorňovať zákonodarcov, aby v zákone doriešili aj financovanie týchto centier, aby mali samosprávne kraje vytvorený legislatívny rámec na podporu týchto centier,“ dodala Gabriella Németh.

„Včasná intervencia predstavuje čo možno najvčasnejšie poskytnutú odbornú službu, pomoc a podporu rodinám s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím od narodenia do 7 rokov. Realizovaná je primárne v prirodzenom prostredí rodiny, má charakter tímovej spolupráce odborníkov s rodinou a je zameraná na rodinu ako celok,“ priblížila  riaditeľka Centra včasnej intervencie Bratislava Erika Tichá. 

V centre robia špecialisti pre prácu s rodinou dieťaťa so zdravotným postihnutím (fyzioterapeut, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálni a liečební pedagógovia) a podľa potreby ďalší špecialisti. Bratislavské CVI bude spolupracovať nielen s odbornými ambulanciami v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, so všetkými lekármi z ambulancií pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, ale aj so všeobecnými lekármi pre deti a dorast.

V rámci projektu Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku, s ktorým prišla nadácia Socia, vznikli Ďalšie dve centrá včasnej intervencie aj v Žiline a v Prešove. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.centravi.sk. 
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 63