Zdravotnícke noviny

Aktuálne

V Bratislave otvorili moderné centrum pre deti s poruchami sluchu

12. marec 2018 - ​Nové centrum v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) poskytne pacientom zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni.
Pri otvorení nového pracoviska to uviedla MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky LF UK a NÚDCH. V novom centre sa o malých pacientov postará interdisciplinárny tím odborníkov – ORL lekár, foniater, klinický logopéd a audiometrické sestry. Ako jediné pracovisko má k dispozícii vizuálne podporenú audiometriu, kde sa z deviatich zabudovaných reproduktorov ozýva zvuk. „Umiestnené sú v priestore a výsledky vyšetrenia sú okamžite počítačovo spracované. VRA je určená predovšetkým pre malé deti od šesť mesiacov do dvoch rokov. Prípadne aj staršie deti, lebo pri niektorých centrálnych poškodeniach sa musí pri vyšetrení použiť metóda pre nižší vek,“ vysvetlila prednostka I. Šebová.

Asi šesť detí z tisíc novorodencov sa rodí s poruchou sluchu, z toho jedno dieťa s ťažkou senzorineurálnou poruchou sluchu, čo podčiarkuje význam celoplošného neonatologického skríningu sluchu. Ten sa už na Slovensku robí u každého novorodenca. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí šesť centier pre deti s poruchami sluchu na rôznej úrovni, pokiaľ ide o personálne zabezpečenie aj prístrojové vybavenie. Neexistujú národné štandardy, ich prípravu ohlásilo ministerstvo vlani.

„Centrum pre deti s poruchami sluchu nám umožní poskytovať deťom z celého Slovenska kvalitnú diagnostiku na úrovni európskych odporúčaní a zároveň všetky druhy konzervatívnej a chirurgickej liečby, ktoré sú v súčasnosti možné. Na Slovensku sú tri centrá kochleárnej implantácie, my máme ambíciu byť štvrtým,“ povedala MUDr. I. Šebová.

Súčasná medicína umožňuje implantácie aj v prípade detí, ktoré nemajú vyvinutý sluchový nerv alebo vnútorné ucho. „V nemocnici pribudol neurochirurg, s ktorým, veríme, zvládneme aj túto výzvu. A že poskytneme mladým lekárom kvalitnú zdravotnícku činnosť, aby neodchádzali do zahraničia a mohli doma robiť to, čo ich baví a na takej úrovni, aká prináleží klinike v EÚ,“ dodala prednostka Šebová.
Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 29