Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Už sa môžete dať ošetriť kdekoľvek v Únii

25. október 2013 - Slováci môžu naplno využívať služby lekárov i poskytovateľov ktoréhokoľvek štátu EÚ.

V piatok 25. októbra totiž nadobudla platnosť smernica o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná turistika zatiaľ nehrozí

Lekári, ani poskytovatelia nečakajú davy záujemcov zo zahraničia a ani sa neobávajú masívneho vyhľadávania zdravotnej starostlivosti svojich pacientov v iných krajinách únie. „Ťažko možno odhadnúť správanie pacientov v tomto smere. Myslím si, že dramatický nárast záujmu pacientov z okolitých krajín nebude. Rovnako si myslím, že ani naši pacienti nebudú vo veľkých počtoch migrovať za zdravotnou starostlivosťou do zahraničia. Väzba lekár - pacient je pomerne silná,“ povedal MUDr. Daniel Vidovič, MPH., námestník pre LPS FNsP Skalica, a. s.

Iná situácia môže byť v prípade diabetikov. Primár Detského diabetologického centra SR pri DFNsP Bratislava MUDr. Ľuboš Barák, CSc., sa už teraz stretáva s ľuďmi, ktorí sa pôjdu dať vyšetriť do Viedne, keď to bude možné. „V našom odbore však Viedeň neposkytuje o nič viac ako my. Myslím si, že nastane pohyb niektorých pacientov smerom do Rakúska, a možno aj niektorých obyvateľov južného Slovenska maďarskej národnosti do Maďarska, ktorých viaže k tej krajine niečo srdcové,“ povedal. Podľa jeho slov aj v Detskom diacentre majú už teraz požiadavku od rodičov troch rakúskych detí z okolia Bratislavy, že by radi prešli do ich starostlivosti.

Smernica ponúka aj priestor domácim nemocniciam, ambulanciám prilákať na svoje služby zahraničných pacientov. Čo táto zmena poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prinesie, je podľa hovorkyne Asociácie štátnych nemocníc (AŠN) SR Ladislavy Šustovej ešte predčasné vyhodnocovať. Ako ďalej dodala, asociácia u svojich členov nezisťovala, o aké konkrétne vyšetrenia či zákroky pre zahraničných poskytovateľov pôjde. „Toto je v kompetencii každej nemocnice zvlášť, ako sa na to pripravia,“ dodala. Za UN L. Pasteura Košice uviedla, že nemocnica pravidelne spolupracuje s niektorými zdravotníckymi zariadeniami v zahraničí. „Väčšinou ide o konzultácie zdravotného stavu pacienta a v niektorých prípadoch využívame aj online komunikáciu prostredníctvom telemostu,“ spresnila.

Cenu vyčísli poisťovňa

Zdravotná poisťovňa preplatí cezhraničnú zdravotnú starostlivosť do sumy, akú by uhradila poskytovateľovi u nás. Zvyšok si musí poistenec doplatiť sám. Poisťovňu môže písomne požiadať o preplatenie nákladov do 3 mesiacov od ukončenia jej poskytnutia v inom členskom štáte, pričom potrebuje predložiť aj lekársky nález a originál dokladu o zaplatení. „Refundáciu zahraničnej liečby po posúdení revíznym lekárom zdravotnej poisťovne preplatíme do výšky taríf na Slovensku. Rozdiel v úhrade znáša poistenec. Preplatenú sumu sa dozvie až po jej vyčíslení,“ priblížila PR špecialistka poisťovne Dôvera Monika Šimunová. Doplnila, že výpočet nákladov pri refundácii liečby je práve v rukách revíznych lekárov, ktorí majú prehľad o nákladoch v zahraničí a u nás. „Pri výpočte nárokovateľnej sumy vychádzajú z reálne vykázanej zdravotnej starostlivosti,“ dodala.

 

Téme sa podrobne venujeme v analýze najnovšieho čísla ZdN č. 38/2013

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 164