Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Ústavný súd rozhodne, či ostane očkovanie detí povinné

7. november 2013 - O tom, či povinné očkovanie detí je v poriadku, rozhodne Ústavný súd. Prijal totiž na ďalšie konanie návrh Krajského súdu v Nitre.
Návrh advokátskej kancelárie Bizoň & partners na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení zákona a ministerskej vyhlášky ale ústavný súd odmietol.
 
Rodičia odmietli očkovanie
 
Na nitriansky súd sa obrátila Veronika Molcanová z Levíc, ktorá odmietla dať zaočkovať šesťročného syna Janka a regionálny úrad verejného zdravotníctva jej dal pokutu 116 eur, lebo nesplnila zákonom a vyhláškou stanovenú povinnosť.
Matka odmietla zaplatiť pokutu a odvolala sa. Úrad verejného zdravotníctva SR jej odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie orgánu nižšieho stupňa. Matka a ďalší podobne postihnutí rodičia sa cez advokátsku kanceláriu Bizoň and Partners 5. marca 2013 obrátili na Krajský súd v Nitre so žalobou na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu. Žalobu zdôvodnili nezákonnosťou rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva, ktoré podľa právnikov zasahuje do základných práv a slobôd dieťaťa a je v rozpore s ústavou.
 
Zásah do slobôd dieťaťa
 
Krajský súd v Nitre konanie prerušil, kým ústavný súd nerozhodne, či sú zákon a vyhláška v rozpore s ústavou. Ako uviedol v návrhu pre Košice, domnieva sa, že všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa týka veci, je v rozpore s ústavou, zákonom alebo medzinárodným dohovorom, či zmluvou, ktorými je Slovensko viazané. „Povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu zasahuje do základných práv a slobôd občanov. Ústavne garantované práva, ako je právo na život, právo na ochranu zdravia, sú ohrozené a štát nedostatočnou legislatívnou úpravou povinného očkovania umožňuje orgánom výkonnej moci zasahovať do týchto práv“, uviedol krajský súd.
 
Názor nitrianskeho súdu bol precedensom, lebo tým sa súdna moc prvýkrát zastala odporcov povinného očkovania detí, ktorí upozorňujú na údajné zdravotné riziko vakcín. V niekoľkých prípadoch z minulosti súdy žaloby kritikov povinného očkovania detí zamietli. Podobný prípad riešili aj v Česku. Českí ústavní sudcovia v podobnom prípade spred dvoch rokov však potrebnosť a ústavnosť povinného očkovania detí vo všeobecnej rovine nespochybnili.
ÚVZ SR od minulého roku uložil pokutu viac ako dvesto odporcom očkovania za približne 20 000 eur, pričom maximálna sankcia je 331 eur.
 
Niet argument, prečo neočkovať
 
Podľa profesora Svetozára Dluholuckého z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici očkovanie chráni deti pred infekciami.
Podľa neho nie je žiadny argument, prečo neočkovať. „Vakcína sa dáva zdravým ľuďom, aby nedošlo k chorobe. Vakcíny vyrábajú pre celý svet niekoľkí renomovaní výrobcovia a sú odskúšavané na desiatkach miliónoch očkovaní“, zdôraznil S. Dluholucký.

Predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS docentka Zuzana Krištúfková upozornila, že zrušiť povinnosť očkovanie je veľmi jednoduché a rýchle. „Každý, kto sa o to pričiní, by si však mal zobrať na svedomie všetky poškodenia zdravia a úmrtia, ku ktorým príde, pretože ochorenia, ktoré dnes vďaka vakcinácii nepoznáme, sa vrátia“, varovala odborníčka.
Dosiahnuť opäť tak výbornú situáciu v ich výskyte ochorení, aká je na Slovensku dnes, už podľa nej nebude možné. „Verím, že sudcovia ústavného súdu sa rozhodnú múdro a zodpovedne k budúcim generáciám. Z odborného hľadiska dôvod nie je na zrušenie povinného očkovania“, uviedla Z. Krištúfková.
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 147