Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Úspešná transplantácia zachránila život pacientovi

12. september 2017 - Srdce a pečeň od jedného darcu jednému príjemcovi
Historicky prvú kombinovanú transplantáciu dvoch orgánov v priebehu jedného dňa vykonali zdravotnícke tímy z pražského Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Náročná operácia bola nevyhnutná.

Pacienta ohrozovalo na živote nielen ťažké srdcové zlyhanie, ale aj cirhóza pečene. Českí lekári sa preto nebáli prekročiť zdravotnícke štandardy, ktoré sú vo svete odporúčané. Aj vďaka tomu zachránili pacientovi život.

Komplikácia stavu

Závažné srdcové zlyhanie a cirhóza pečene pri hromadení tekutiny (městnání) – to bola diagnóza, ktorá zmenila pánovi P. Tonovi (59 rokov) život o 180 stupňov.

Ešte na jar si však nedokázal vôbec predstaviť, že by mohol pokojne jazdiť na bicykli, ísť von do prírody alebo pracovať v záhrade. Zhoršujúci sa zdravotný stav rozhodol o urgentnej transplantácii srdca a pečene zároveň.

„Srdce je sofistikovaná pumpa, ktorá nám udržuje obeh krvi v tele a zabezpečuje zásobovanie orgánov živinami a kyslíkom. Petr Ton mal pokročilé srdcové zlyhanie, keď mu už nezaberala žiadna liečba. A zrazu mu svitla nádej na uzdravenie,“ priblížila problémy dnes už transplantovaného pacienta lekárka Oddelenia srdcového zlyhania Kliniky kardiológie IKEM MUDr. Lenka Hošková.

„Už viac ako päť rokov som sa intenzívne liečil, ale nič nefungovalo. Keď sa naplno rozbehli zdravotné komplikácie, bolo rozhodnuté. Len transplantácia oboch orgánov mi mohla zachrániť život,“ popisuje P. Ton.

Prvú kombinovanú transplantáciu srdca a pečene realizovali začiatkom júna 2017 spoločne operačné tímy z Kliniky kardiovaskulárnej chirurgie IKEM pod vedením prednostu doc. MUDr. Ivana Netuku, PhD., a Kliniky transplantačnej chirurgie IKEM pod vedením prednostu doc. MUDr. Jiřího Froňka, PhD., FRCS.

„V prvej fáze bola dôležitá najmä detailná stratégia na uvedenie nového programu v IKEM. Podstatná bola tiež dôkladná indikácia. To všetko sa uskutočnilo aj na úrovni rokovaní a spolupráce so Spoločnosťou pre orgánové transplantácie ČLS JEP. Po dôkladnej úvahe sme sa navyše rozhodli aj pre inovatívny prístup, a to, že i v prípade možnej obehovej nestability pacienta po transplantácii srdca vykonáme následne transplantáciu pečene. Pre tento prípad sme boli pripravení okamžite zaviesť dlhodobý mimotelový obeh s viacstupňovou žilovou drenážou, tzv. ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Nakoniec sme vďaka vhodne zvolenej stratégii na stabilizáciu pacienta nemuseli k ECMO podpore pristúpiť a ušetrili sme tak čas i možné následné komplikácie. Pre hladký priebeh i riešenie prípadných neočakávaných situácií bolo kľúčové, aby spolu oba operujúce tímy úzko spolupracovali a zabezpečili tak optimálny priebeh výkonu, ktorý dohromady trval približne 9 hodín,“ hovorí prednosta I. Netuka.

Dva orgány

Transplantácia pečene bola v tomto prípade tiež nevyhnutná. U pacienta dochádzalo k hromadeniu tekutiny (k městnání) a k prestavbe pečeňového tkaniva, a kvôli tomu pečeň prestávala fungovať. Preto sa lekári odhodlali  k takému razantnému kroku.

A napriek svetovo odporúčaným postupom sa rozhodli vykonať transplantáciu pečene aj v prípade, že novo voperované srdce nebude ihneď fungovať tak, ako má.

„Transplantácia pečene je zložitý operačný výkon, ktorý nielen zlepšuje kvalitu života pacienta, ale v mnohých prípadoch zachraňuje život, ako to bolo aj v prípade pána Petra Tona. Aj preto sme sa odvážili prekročiť zavedené štandardy a zvolili stratégiu sekvenčnej izolovanej transplantácie, keď využijeme pri transplantácii pečene na stabilizáciu pacientovho stavu podporu ECMO. Skúsenosti zo sveta hovoria, že ak by bola preukázaná nestabilita funkcie srdca pred transplantáciou pečene, tak sa druhá transplantácia nerealizuje. My sme sa však rozhodli inak, nechceli sme pripustiť nevykonanie transplantácie pečene z dôvodu nestability pacienta skoro po transplantácii srdca. Podpora obehu s použitím ECMO nakoniec nebola nutná, ale i tak bol pre nás zvolený postup cennou skúsenosťou. Oba orgány začali fungovať ihneď po transplantácii, čiastočne aj vďaka rýchlemu priebehu oboch výkonov a zohranosti oboch tímov. Všetko sa úspešne zvládlo, pacientovi sme zachránili život,“ zhrnul J. Froněk.

Dôležitá spolupráca

Kombinovaná transplantácia orgánov je tímovou prácou viacerých oddelení. Od koordinátorov cez operačné tímy až po anestéziológov a ich následnú starostlivosť o pacienta. Rovnako to bolo v tomto prípade, keď spolupracovali i dva anestéziologické tímy – jeden z Kardiocentra a druhý z Transplantcentra.

„Operácia bola bez komplikácií, napriek tomu nasledovala špeciálna pooperačná intenzívna starostlivosť. Predovšetkým išlo o začatie imunosupresívnej liečby podľa špeciálneho dávkovania. A aby sme predišli možnému riziku infekcie, preventívne sme tiež pacientovi podávali antibiotiká a antivirotiká,“ vysvetľuje prednostka Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti IKEM MUDr. Eva Kieslichová, PhD., a dodáva: „Pretože stav pacienta bol naozaj dobrý, odpojiť ho od podporných prístrojov, ako je napríklad umelá ventilácia, sme mohli už po 60 hodinách a po piatich dňoch bol preložený na transplantačnú JIP.“

Teraz, tri mesiace od výkonu, je jeho stav veľmi dobrý, pravidelne chodí na lekárske kontroly a pomaly sa vracia k bežnému životu.

„Naštartovaním nového a ešte k tomu kombinovaného programu transplantácie srdca a pečene náš inštitút dokazuje, že sa nebojí neustále posúvať hranice českého zdravotníctva. Nielenže naši chirurgovia vykonávajú operácie svetového charakteru, ale navyše vždy prídu ešte s inovatívnymi prvkami. IKEM sa na uvedenie tohto programu usilovne pripravoval niekoľko mesiacov a vidno, že sa to opäť vyplatilo. Tento medzinárodne relatívne málo realizovaný výkon má už teraz vo svete povzbudivé výsledky porovnateľné s izolovanými transplantáciami jednotlivých orgánov. Dúfam teda, že sa po niekoľkých rokoch stane aj bežne vykonávanou metódou u nás a výsledky budú rovnako priaznivé,“ uzatvára riaditeľ IKEM MUDr. Aleš Herman, PhD.
 
Sekcia: Aktuálne Autor: Jana Andelová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 48