Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Únia nevidiacich namieta časť dokumentov k Marakéšskej zmluve

8. september 2017 - Nepáči sa jej, že táto legislatíva dovoľuje krajinám zaviesť platenie kompenzačnej náhrady držiteľom autorských práv
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) namieta časť dokumentov spojených s ratifikáciou Marakéšskej zmluvy, ktoré pripravila Európska komisia (EK) pre členské štáty EÚ.
      
Marakéšska zmluva má uľahčiť prístup k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Spomínané dokumenty zase upravujú podmienky a pravidlá výmeny medzi krajinami vo vnútri únie a EÚ a tretími štátmi.
      
ÚNSS považuje možné zavedenie kompenzačných náhrad za rozpor so zmluvou. "Takéto kompenzácie doteraz na Slovensku neexistujú a veríme, že možnosť ich zavedenia nebude v slovenskej legislatíve využitá," uvádza v písomnom stanovisku.
      
Ratifikácia zmluvy štátmi EÚ mešká, poukázala ÚNSS. Aby mohla po ratifikácii fungovať v celej únii, EK pripravila spomínané dokumenty. Ich súčasťou je zabezpečiť, aby boli na národnej úrovni splnené dve podmienky, ktoré Marakéšska zmluva požaduje.

A to zaviesť výnimky a obmedzenia autorského práva povoľujúce beneficientom a autorizovaným subjektom vykonávať zmeny potrebné na úpravu diela do prístupného formátu pre osoby s poruchami čítania, a povoliť cezhraničnú výmenu prístupných rozmnožením vyrobených v súlade s výnimkami a obmedzeniami obsiahnutými v Marakéšskej zmluve.
      
ÚNSS oceňuje, že legislatíva otvára dvere pre rýchlu ratifikáciu zmluvy EÚ. "Vďaka nej bude, pre neziskové použitie slúžiace nevidiacim a slabozrakým osobám, cezhraničná výmena sprístupnených kníh, ktoré sú chránené autorským právom, legálna bez potreby súhlasu držiteľov autorských práv," dodala únia nevidiacich.
Sekcia: Aktuálne Autor: tasr
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 13