Zdravotnícke noviny

Aktuálne

TSK hľadá cez Rezidentský program mladých lekárov

21. jún 2016 - Zabezpečenie náhrady za všeobecných lekárov odchádzajúcich do dôchodku a zníženie vekového priemeru lekárov je hlavným cieľom výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Mladých lekárov chce TSK pritiahnuť do nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom Rezidentského programu, ktorý spustilo Ministerstvo zdravotníctva SR pred dvomi rokmi.

Podľa vedúcej oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TSK Eleny Štefíkovej podobne ako iné samosprávne kraje aj TSK čelí problematickej situácii súvisiacej s náhradou všeobecných lekárov, ktorí ukončili, resp. plánujú ukončiť svoju prax zo zdravotných dôvodov alebo pre odchod do dôchodku.

"V TSK zaznamenávame vysoký priemerný vek všeobecných lekárov. Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých v kraji dosahuje 56 rokov. Okresom s najnižším priemerným vekom je okres Púchov s vekovým priemerom 52 rokov. Okresom s najvyšším priemerným vekom všeobecných lekárov pre dospelých je okres Myjava, v ktorom sa tento vek lekárov pohybuje na úrovni okolo 60 rokov," priblížila Štefíková.

O niečo horšia je podľa nej situácia u pediatrov. Priemerný vek všeobecných lekárov pre deti a dorast je takmer 59 rokov. "Najmladším okresom, pokiaľ ide o vek všeobecných lekárov pre deti a dorast, je okres Bánovce nad Bebravou s priemerným vekom 55 rokov, okresom s najvyšším priemerným vekom všeobecných lekárov pre deti a dorast je okres Trenčín, v ktorom presahuje hranicu 61 rokov," dodala.

Najmladší všeobecný lekár pre dospelých, ktorý v súčasnosti v kraji prevádzkuje ambulanciu, má 32 rokov, najmladší všeobecný lekár pre deti a dorast má 38 rokov. "Toto sú hlavné dôvody, pre ktoré by sme v našom kraji radi privítali mladých lekárov a chceme im byť nápomocní pri hľadaní zdravotného obvodu a vybavovaní potrebných administratívnych záležitostí," uviedla Štefíková.

Trenčiansky samosprávny kraj pravidelne zverejňuje na svojej internetovej stránke v sekcii voľný obvod ponuku zdravotných obvodov, ktoré sa už uvoľnili, resp. poskytovateľ plánuje ukončiť prevádzkovanie ambulancie a obvod tak zostane voľný.

Mladých lekárov – rezidentov, by radi privítali aj riaditelia všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré sa už do Rezidentského programu zapojili. Nemocnice, ktoré zriaďuje TSK, majú záujem aj o ďalších nových rezidentov.

Podmienkou je zaradenie do Rezidentského programu zo strany príslušnej vzdelávacej inštitúcie. Informácie záujemcovia získajú priamo v nemocniciach v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave.
Sekcia: Aktuálne Autor: TASR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 174