Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Tri nemocnice trenčianskeho kraja vypovedali zmluvy Dôvere

3. júl 2015 - Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Myjava a NsP Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vypovedali v stredu (1. júla) zmluvy zp Dôvera. 
Podľa poisťovne sú výpovede zmlúv politickým divadlom.

Samostatné rokovania

Ako povedala hovorkyňa TSK Jana Paulínyová, vypovedaniu zmlúv s Dôverou zo strany všetkých troch nemocníc predchádzali samostatné rokovania jednotlivých nemocníc, ako aj spoločné rokovania na úrovni predsedu TSK
 
„Napriek tomu sa nemocniciam nepodarilo dosiahnuť zvýšenie cien za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na takú  úroveň, aby pokryli zákonné navýšenie miezd lekárov a nárast minimálnej mzdy. Pri súčasných cenách nie je možné uvažovať nad zvýšením miezd sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí si to tiež zaslúžia,“ dodala J. Paulínyová.
 
TSK ako zriaďovateľ nemocníc je podľa nej informovaný o vypovedaní zmlúv a plne podporuje všetky tri nemocnice v úsilí vyrokovať si viac finančných prostriedkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
 
„Ubezpečujeme poistencov zp Dôvera, že počas výpovednej lehoty nepocítia v našich troch nemocniciach žiadne obmedzenia a bude im poskytovaná zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu. Toto obdobie nemocnice využijú na rokovania o novej zmluve, pričom kraj im bude nápomocný pri rokovaniach,“ zhrnula.

Politické divadlo
 
Podľa PR špecialistu poisťovne Mateja Štepianského, Dôvera nerozumie kroku vedenia nemocníc, pretože sa len nedávno dohodla s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) na nových zmluvných podmienkach tak, aby kryli aj zvýšené mzdové nároky, pričom všetky nemocnice v ANS s nimi súhlasili.
 
Podľa jeho ďalších slov sú preto výpovede zmlúv politickým divadlom. „Svedčí o tom fakt, že cieľom pracovného stretnutia bolo podať výpovede a nie rokovať o konkrétnych zmluvných úpravách, aj keď v porovnaní s najväčšou zdravotnou poisťovňou majú výhodnejšie cenové podmienky dohodnuté s Dôverou," uviedol M. Štepianský. 


Za finančné problémy nemocníc môžu podľa Dôvery predovšetkým zlé manažérske rozhodnutia, ako je dlhodobé zadlžovanie, penále zo strany Sociálnej poisťovne, duplicitné zmluvy, zlé finančné riadenie, minimálne príjmy z inej podnikateľskej činnosti.
 
„Napriek tomu sme pripravení s nemocnicami rokovať, pretože nám záleží na tom, aby naši poistenci mali bezproblémový prístup k zdravotnej starostlivosti. Aj v takom prípade, že by nemocnice nemali záujem o dohodu, sú povinné našim poistenom poskytnúť akútnu zdravotnú starostlivosť. Zároveň našim poistenom zabezpečíme prístup aj k plánovanej, teda neakútnej zdravotnej starostlivosti," uzavrel Štepianský. 
Sekcia: Aktuálne Autor: TASR, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 134