Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Študenti českých zdravotníckych škôl získajú prax v levickej nemocnici

13. február 2018 - Študenti by sa mali v praxi zoznámiť s každodenným systémom zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti
Nemocnica v Leviciach plánuje rozšíriť spoluprácu so strednými školami a univerzitami. V praxi to bude znamenať, že v zdravotníckom zariadení by malo byť viac študentov počas odbornej praxe. Cieľom nemocnice je prepojenie vzdelávacích inštitúcií s praxou. 
      
"Zdravotnícke zariadenie si potrebuje zabezpečiť pravidelný prísun kľúčových pracovných síl, ktoré v tomto čase na trhu práce chýbajú. Nemocnica Levice počíta s participáciou na realizácii projektu v rámci programu Erasmus+ s Agel Strednou zdravotníckou školou z Českej republiky. Do nemocnice by v budúcnosti mali prísť študenti v rámci výmenného pobytu. Svoje miesto by mali nájsť na úrazovej chirurgii, oddelení dlhodobo chorých a internom oddelení," povedala Helena Dudášová, námestníčka pre ošetrovateľstvo.
      
Študenti by sa mali v praxi zoznámiť s každodenným systémom zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti. Mali by si osvojiť prácu súvisiacu s administratívnou činnosťou spojenou s hospitalizáciou pacienta a chodom oddelení. Tiež by si mali rozšíriť  a prehĺbiť znalosti odbornej terminológie, zlepšiť si zručnosti ošetrovateľských výkonov, ktoré sú v kompetencii zdravotníckeho asistenta, skonštatovala Dudášová.
      
Začlenenie levickej nemocnice do skupiny Agel otvorí nové možnosti aj pre slovenských medikov, ktorí študujú v Českej republike. Môže sa tak stať vďaka podpisu memoranda medzi spoločnosťou Agel, a. s., a 1. lekárskou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe. Levická nemocnica by sa tak mala postupne zaradiť medzi zdravotnícke zariadenia, ktoré ponúkajú budúcim lekárom zázemie zostať pracovať na Slovensku. Na 1. lekárskej fakulte UK v Prahe študuje v súčasnosti 453 slovenských študentov, z nich väčšina sa orientuje na všeobecné lekárstvo. 
      
Nemocnica v Leviciach v súčasnosti zamestnáva približne 600 zamestnancov. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160.000 obyvateľov, čím sa nemocnica zaraďuje k najväčším v rámci Nitrianskeho kraja.
Sekcia: Aktuálne Autor: tasr
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 38