Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Stredné školy majú opodstatnenie

7. február 2013 - Na Slovensku stále chýba koncepcia zdravotníckeho vzdelávania na stredných zdravotníckych školách (SZŠ). Za jej urýchlené prijatie s cieľom vzdelávať odborný personál pre zdravotníctvo sa 29. januára na pracovnom stretnutí v Banskej Bystrici vyslovili zástupcovia SZŠ, aj ich odborových organizácií.

Na porade sa zúčastnila vedúca odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. Podľa prezidenta Asociácie SZŠ SR Mgr. Miroslava Sekulu svoj návrh predložili ministerstvu zdravotníctva už pred dvoma rokmi, no doteraz sa nič neudialo. „Stredné zdravotnícke školy majú stále svoje opodstatnenie. Oddeliť medicínsku starostlivosť od ošetrovateľskej, a to aj čo sa týka zodpovednosti, je cestou zvýšenia efektívnosti zdravotnej starostlivosti, ale aj úspor,“ uviedol prezident ASZŠ SR.

Problémom sú kompetencie

Jedným z dôvodov klesajúceho záujmu o SZŠ sú podľa zástupcov škôl chýbajúce kompetencie. „Čo iné robia sestry s maturitou oproti sestrám s vysokoškolským vzdelaním a aké majú iné kompetencie?“ pýtali sa štatutári SZŠ. Poukázali na kvalitnú prípravu, prax a zručnosti svojich absolventov. Upozornili, že zdravotnícki asistenti by mali mať oproti súčasnosti širšie kompetencie na svoj výkon, od čoho sa odvíja aj ich status. Súčasná legislatíva im nedovoľuje uplatniť sa napríklad v sociálnej oblasti, keďže výkon niektorých ich kompetencií je viazaný na ústavnú zdravotnú starostlivosť.

Uznať kredity za odborné vzdelávanie

Odborných pedagógov SZŠ v súčasnosti trápi, že im ministerstvo školstva odmieta uznať kredity, ktoré získajú v rámci odborného vzdelávania. Riaditelia škôl hovoria o absurdnosti takéhoto rozhodnutia. Ak má škola pripraviť erudovaného odborníka, je nevyhnutné, aby sa odborne vzdelávali aj učitelia. „Vyzveme ministerstvo školstva na otvorenie otázky započítavania kreditového vzdelávania v zdravotníctve do kreditového vzdelávania v kompetencii rezortu školstva,“ povedal Mgr. Anton Szalay, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníkov a sociálnych služieb. SOZ ZaSS bol v spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy SR hlavným organizátorom podujatia. Na Slovensku je v súčasnosti 29 štátnych a šesť cirkevných SZŠ.

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 107