Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Šéfka rezortu sprístupnila prelomovú liečbu

26. november 2018 - Pacienti s rakovinou kože už nebudú odkázaní na rozhodnutie poisťovne, či im liečbu schváli, alebo nie 

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa na základe odborných odporúčaní a medicínskych dôkazov rozhodla túto prelomovú liečbu maligného melanómu pacientom sprístupniť. Liek Keytruda, ktorý patril medzi najčastejšie predpisované lieky na výnimky, tak bude od januára pacientom k dispozícii z verejného zdravotného poistenia. Rozhodnutie šéfky rezortu zdravotníctva zaradiť tento liek do kategorizačného zoznamu je pre pacientov významný krok k dostupnosti ich liečby  a k záchrane životov.

Druhá šanca na život

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská k uvedenému rozhodnutiu pristúpila na základe dokázaných výsledkov úspešnosti tejto liečby a odporúčaní renomovaných medicínskych odborníkov. Odborníci definovali tento druh liečby ako druhú šancu na život u pacientov s maligným melanómom, kde neexistovala žiadna relevantná alternatíva, pričom z tejto liečby benefituje až 70 percent pacientov, čo je veľkým úspechom.

„Liečba imunoterapiou je prelomová, naštartuje imunitu pacienta a sú to nakoniec biele krvinky, ktoré bojujú proti rakovine. Melanóm je prvou diagnózou, v ktorej imunoterapia preukázala svoj benefit a boli dosiahnuté výsledky ešte pred krátkym časom nepredstaviteľné. Keď pri liečbe bez použitia Keytrudy sa o dlhodobom prežívaní pacientov pri tejto diagnóze takmer nedalo hovoriť a polovica pacientov prežívala kratšie ako 9 mesiacov, pri liečbe Keytrudou je nažive po 5 rokoch ešte viac ako 40% ľudí. Odborníci na svetových fórach skloňujú dokonca termín “vyliečenie”. Moje rozhodnutie bolo vo verejnom záujme, aby sme na Slovensku mohli liečiť a vyliečiť,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Prelomová liečba

Uvedeným spôsobom sa na Slovensku liečilo len tento rok do septembra viac ako 50 pacientov. Všetkým musela doteraz udeliť výnimku zdravotná poisťovňa. „Už po troch mesiacoch sa dá povedať, či pacient na liečbu reaguje pozitívne. Ide o extrémne rýchlu spätnú väzbu, aká tu doteraz nebola, kedy vieme, či liečba zaberá. U tých pacientov, ktorých organizmus na ňu nereaguje pozitívne, je liečba prerušená, aj toto je dôkaz efektívneho vynakladania verejných zdrojov,“ vysvetľuje Peter Musil, generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky. „Žiadny iný liek zo skupiny imuno-onkologickych preparátov doteraz o úhradu nepožiadal,“ doplnil P. Musil

Kedy ide o prelomovú liečbu? Ak je to liek na závažné a život ohrozujúce ochorenie a počas už skorých fáz klinického skúšania sa zaznamená významné zlepšenie liečby oproti existujúcej terapii. Následne liek dostane status „priority review“ a rýchlejšie sa dostáva do medicínskej praxe. Doteraz bolo podaných 724 žiadostí, z ktorých bola prelomová liečba udelená 264krát. Týkalo sa to 125 liekov. Keytrude bol status prelomovej liečby udelený 7krát samostatne a 2krát v kombinácii. 
 


Ako to vidí prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu:

„V súčasnosti zaznamenávame renesanciu v liečbe onkologických pacientov imunoterapiou. Prispeli k tomu aj objavy tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu, ktorými sú James P. Allison (USA) a Tasuku Hondžó (Japonsko). Tieto objavy sa týkajú predovšetkým lepšieho pochopenia, prečo náš imunitný systém nerozoznáva nádor ako niečo cudzie a nedokáže tak proti nádorovým bunkám bojovať. Ich objavy viedli k zavedeniu novej skupiny protinádorovej liečby do klinickej praxe, nazývanej inhibítory imunitných kontrolných bodov. V súčasnosti prebieha množstvo klinických štúdii s cieľom zistiť, v ktorých diagnózach je imunoterapia najefektívnejšia a ktorí pacienti z imunoterapie najviac profitujú. Zatiaľ vieme povedať, že imunoterapia sa najviac osvedčila a je veľkým prínosom pre pacientov s maligným melanómom, karcinómom obličky a karcinómom pľúc, pričom práve u časti pacientov s malígnym melanómom je schopná navodiť aj dlhotrvajúce remisie. V tomto kontexte možno len privítať rozhodnutie MZ SR o sprístupnenie imunoterapie u pacientov s malígnym melanómom na Slovensku a možno od nej reálne očakávať zlepšenie výsledkov liečby aj prognózy pacientov.“

Sekcia: Aktuálne Autor: red
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 67