Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Rómovia dokázali vziať zdravie v osadách do vlastných rúk

12. december 2013 - Zdravotní asistenti v rómskych osadách pomohli odhaliť aj zdroj žltačky.

Aj takto zhodnotili prvé tri mesiace projektu Zdravé komunity jeho organizátori a partneri.

Zdravé komunity ako celoslovenský projekt sa začal realizovať v októbri 2013, kedy sa v rómskych osadách podarilo zamestnať 120 terénnych zdravotných asistentov a 43 dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov rómskych osád. Títo zdravotní asistenti pôsobia v 108 lokalitách.

Podľa organizátorov má projekt dosah na viac ako105 000 obyvateľov rómskych komunít a takmer 450 000 obyvateľov majority v daných lokalitách.

Nosiči tuberkulózy, svrabu či žltačky

Projekt zdravotných asistentov v rómskych osadách sa začal realizovať v roku 2003. Ako uviedla Ľubomíra Slušná-Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá stála za jeho vznikom, skutočnú dynamiku a rozhodujúci impulz dostal program v roku 2012, kedy sa k ACEC pripojila Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA) a spolu so Slovenskou spoločnosťou všeobecného lekárstva pre dospelých sa spojili do Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS).

„Vďaka tomu sa v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Ministerstva financií SR podarilo vytvoriť skutočne celoslovenský projekt, ktorý v rómskych osadách zlepšuje zdravotnú dostupnosť a pomáha zvyšovať tiež individuálnu zodpovednosť Rómov v osadách za svoj zdravotný stav," povedala Slušná-Franz. Dodala, že v priebehu troch mesiacov sa podarilo zdravotným asistentom odhaliť a "vystopovovať" medzi obyvateľmi osád nosičov tuberkulózy, svrabu či žltačky.

Takýto prínos pre rómsku komunitu vidí aj jedna z piatich dobrovoľných zdravotných asistentiek na košickom Luníku IX Helena Žigová. „Jednak som dostala prácu a možnosť pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, ale takisto som sa mohla naučiť, ako poskytovať pomoc, ako sa postarať o chorého, a tieto informácie môžem šíriť ďalej," povedala Žigová.

Náklady klesnú na 75 centov

Poradca ministra vnútra pre rómsku reformu a poradca ministra financií Anton Marcinčin zdôraznil finančnú efektívnosť projektu, ktorého rozpočet na rok je 336 909 eur.

„Vychádza nám v tomto roku, že za jedno euro dokážeme pôsobiť na jedného obyvateľa marginalizovanej rómskej komunity, v ďalšom období náklady klesnú na 75 centov," povedal Marcinčin.

Ocenil aj spoluprácu štátu, mimovládneho sektora a súkromných spoločností. „Štát zabezpečuje udržateľnosť a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami, mimovládky a súkromné spoločnosti zase to, aby bol projekt dobre riadený," dodal Marcinčin.

Súčasťou projektu ACEC Zdravé komunity je program „Spoločne za lepšie zdravie", ktorého cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov rómskych osád v strednej a východnej Európe.

Sekcia: Aktuálne Autor: TASR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 226