Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Pripravuje nový katalóg výkonov pre ambulancie

17. júl 2017 - Ministerstvo zdravotníctva pripravuje nový zoznam zdravotných výkonov
Upraviť má tie v ambulantnej i jednodňovej starostlivosti, ako aj výkony v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti či mobilných hospicov.

Vyplýva to z predbežnej informácie rezortu o príprave potrebného vládneho nariadenia.
      
"Zoznam zdravotných výkonov bude podkladom na vytvorenie diagnostických a liečebných postupov, vytvorenie platobných mechanizmov a hodnotenie účinnosti jednotlivých vyšetrovacích a liečebných zdravotných výkonov vo väzbe na náklady vynaložené na poskytnutú zdravotnú starostlivosť," vysvetľuje ministerstvo.

Aktuálne platný Katalóg zdravotných výkonov podľa neho už nespĺňa potreby poskytovateľov.
      
Spektrum vykonávaných zdravotných výkonov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa od roku 2004 a 2005, odkedy platí súčasná právna úprava, výrazne rozšírilo.

Prax podľa rezortu zdravotníctva ukazuje, že v dôsledku toho chýbajú napríklad zdravotné výkony pre viaceré špecializačné odbory, prípadne, že je ich výkon viazaný len na jednu špecializačnú odbornosť.
Sekcia: Aktuálne Autor: tasr
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 30