Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Priemerná nemocnica? Má 44 rokov

20. máj 2014 - Na modernizáciu starých nemocníc treba stovky miliónov.
Typická všeobecná nemocnica na Slovensku má 44,5 rokov, je rozložená na rozsiahlom pozemku a v priemere má 30 budov. S takýmito číslami prišlo HPI.

„Staré budovy nemocníc sú častokrát v nevyhovujúcom technickom stave. Zlé rozloženie budov prináša množstvo ďalších problémov, ktoré vplývajú na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj na bezpečnosť pacientov a hospodárenie nemocníc“, povedal riaditeľ HPI Ing. Peter Pažitný.
 
Ako pripomenul, podľa ministerstva zdravotníctva je na modernizáciu nemocníc ročne potrebných 197 mil. eur. Alternatívny prepočet HPI hovorí o 134 až 401 mil. eur ročne. Odhadovaná tzv. investičná medzera slovenských nemocníc voči Česku je 137 mil. eur ročne a voči Rakúsku až 441 mil. eur ročne. „Pod touto investičnou medzerou voči Česku alebo voči Rakúsku sa myslí to, že by sme mali investovať viac do nových budov, zariadenia, do vybavenia nemocníc, aby dosiahli úroveň českých, resp. rakúskych,“ dodal Pažitný.

Málo peňazí od štátu
 
Aj ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská priznáva, že nemocnice dosahujú pomerne nízku úroveň produktivity, čo spôsobuje najmä ich zastaraná infraštruktúra, priemerný vek nemocničných budov 42 rokov a nevyhovujúce logistické usporiadanie. „Investície do rekonštrukcie existujúcich budov a následné zvyšovanie produktivity sú už takmer vyčerpané, preto je potrebné priniesť koncept postupnej výstavby nových moderných nemocníc,“ zdôvodnila ministerka potrebu výstavby novej univerzitnej nemocnice so 775 lôžkami na bratislavskej Patrónke.
 
Podľa riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky Mgr. Ivana Poprockého na zabezpečenie pravidelnej obnovy akútnych lôžok na Slovensku je potrebná pravidelná ročná investícia 112,6 mil. eur. Aká je však realita? „Priemerné ročné investície zo štátneho rozpočtu za posledné tri roky boli 5 mil. eur“, priznal Poprocký.

Podľa HPI zdroje na modernizáciu sú, aj keď v prípade štátneho rozpočtu či krajov sú obmedzené, či minimálne. „Dnes sú jediným reálnym zdrojom, s ktorým môžeme uvažovať pri modernizácii nemocníc súkromné zdroje a verejno-súkromné partnerstvá“, povedal P. Pažitný.

Spôsobom verejno-súkromného partnerstva sa má postaviť aj nová nemocnica v Bratislave, kde predpokladajú náklady 250 mil. eur. Inštitút vyčíslil, že z týchto potenciálnych zdrojov by mohlo v najbližších dvoch rokoch ísť na obnovu zdravotníckych zariadení viac ako 400 mil. eur.

Len havarijný stav

Problémom podľa neho je aj to, že predovšetkým štátne nemocnice nedokážu efektívne hospodáriť a štát ich v priemere každé tri roky oddlžuje, celkom na to už vynaložil vyše 1,4 mld. eur. „Za tieto zdroje by sa dalo postaviť štyri až šesť veľkých koncových nemocníc pri nákladoch 200 až 250 mili. eur za jednu“, konštatoval riaditeľ HPI.
 
Napríklad najväčšia slovenská nemocnica, bratislavská Univerzitná nemocnica nemodernizovala vlani žiadne svoje budovy ani prístroje, ale odstraňovala len havarijné stavy. Pritom by na vyriešenie havarijných stavov, obnovu a modernizáciu prístrojov potrebovala 100 mil. sto eur.
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 248