Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Prezident vymenoval dvoch lekárov a farmaceuta za profesorov VŠ

23. október 2013 - Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval dvoch lekárov a farmaceuta za profesorov vysokých škôl.

Čerstvými profesormi sa z lekárov v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo stal doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc., mim. prof. a v odbore vnútorné choroby doc. MUDr. Miloš Táborský, PhD. V odbore farmakognózia je práve vymenovaným profesorom doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Ako informovalo tlačové oddelenie hlavy štátu na slávnostnom akte v Prezidentskom paláci Ivan Gašparovič prítomným vysokoškolským pedagógom zablahoželal k dosiahnutému úspechu v ich profesionálnej kariére. Vo svojom príhovore pripomenul, že profesori sú kľúčovou kategóriou vysokoškolských učiteľov, na nich sa viažu i práva garantovať vysokoškolské študijné programy: ak pribudne profesor, rozšíri sa ponuka študijných programov. „Obrazne možno povedať, že profesori sú soľou a korením v živote každej vysokej školy,“ uviedol prezident.

Vyjadril tiež nádej, že zvyšujúci sa počet docentov a profesorov vysokých škôl v Slovenskej republike, menovaných na báze našej vlastnej tradície ako istý typ ocenenia celoživotnej práce, nie je iba výsledkom konjunkturálneho prístupu vysokých škôl k svojim vlastným potrebám.

Prezident zdôraznil, že len kvalitné vzdelanie dáva mladým ľuďom reálnu perspektívu, aby uspeli v tvrdej konkurencii na rodiacom sa globálnom trhu práce. „Vzdelaní a kvalifikovaní ľudia boli, sú a vždy budú meradlom úrovne a úspešnosti každej krajiny. Fakt, že mimoriadne veľa našich mladých ľudí dáva prednosť štúdiu na zahraničných vysokých školách a veľa z nich uvažuje o svojom pôsobení a profesionálnej realizácii angažovanosti mimo svojej vlasti naznačuje, že asi nie je všetko v tomto smere v poriadku,“ povedal Ivan Gašparovič.


  


 


 


 


 


 

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 79