Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Predražené nákupy v nemocniciach preveruje špeciálna prokuratúra aj NAKA

11. január 2018 - Podľa ministerstva platí princíp nulovej tolerancie voči nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov.

Niektoré podozrenia z predraženia nákupov zdravotníckej techniky v deviatich štátnych zdravotníckych zariadeniach sa teoreticky môžu skončiť podaním obžaloby a potrestaním vinníkov. Polícia už začala tri trestné stíhania pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Na problém poukázal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý v roku 2016 ukončil prvé dve etapy rozsiahlej kontroly využívania verejných zdrojov v zdravotníctve. Kontrola sa týkala obdobia rokov 2011 – 2015 a okrem iných nedostatkov preukázala drahý nákup prístrojov.

Napríklad pri Nemocnici Poprad kontrolóri skonštatovali podozrenie z predraženia nákupu uroskopu o 41 percent, v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici išlo o nákup mapovacieho elektro-anatomického systému predraženého o takmer 83 percent a mimotelového obehu drahšieho o viac ako 77 percent. Nemocnici v Považskej Bystrici vyčítal NKÚ predraženie pri nákupe mobilného RTG prístroja o 80,56 percenta.

„Vzhľadom na závažné zistenia kontrolórov z prvej etapy kontroly zdravotníckych zariadení vykonanej v prvom polroku 2016 NKÚ SR odstúpil protokoly piatich nemocníc (UN Bratislava, UN Košice, FN Trenčín, FNsP Prešov, FNsP Banská Bystrica) orgánom činným v trestnom konaní. V rámci druhej etapy kontroly vykonanej v druhom polroku 2016 bolo orgánom činným v trestnom konaní oznámené podozrenie z predraženia zdravotníckej techniky v štyroch zdravotníckych zariadeniach (Detská fakultná nemocnica Košice, NsP Považská Bystrica, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici, Nemocnica Poprad),“ uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Prvý uzavretý prípad

Generálna prokuratúra dostala trestné oznámenia od NKÚ v októbri 2016. „Po doplnení trestného oznámenia Generálna prokuratúra SR dňa 23. decembra 2016 odstúpila podania vecne a miestne príslušným podriadeným prokuratúram,“ informovala Andrea Predajňová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry. Potvrdila, že polícia začala dve trestné stíhania pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe v súvislosti s Univerzitnou nemocnicou v Košiciach.

Ostatné oznámenia boli presunuté na Úrad špeciálnej prokuratúry, zatiaľ je uzatvorený len prípad FNsP Banská Bystrica. „Vyšetrovateľ uznesením vec podozrenia zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe odmietol. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry považoval rozhodnutie vyšetrovateľa za vecne správne a stotožnil sa s ním,“ potvrdila Jana Tökölyová, hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry.

Ďalej uviedla, že v súvislosti s nákupom techniky v Univerzitnej nemocnici Bratislava boli zhromaždené všetky listinné dôkazy a prebiehajú výsluchy, ktoré sú v záverečnej fáze. Trestné stíhanie sa nezačalo.

Preverovania pokračujú

Trestné oznámenie ohľadom nákupu vo Fakultnej nemocnici Trenčín preveruje vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ako podozrenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

V súvislosti s FNsP Prešov sú vedené dve konania. „Vyšetrovateľ 17. októbra 2017 odmietol vec podozrenia zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zároveň zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v jednočinnom súbehu so zločinom subvenčného podvodu. Prokurátor po preštudovaní rozsiahleho spisového materiálu (23 zväzkov) rozhodne o ďalšom postupe,“ informovala Jana Tökölyová.

Trestné stíhanie vo veci zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe pri nákupoch v prešovskej nemocnici bolo začaté 8. septembra 2016, no doposiaľ nebolo vznesené obvinenie.

NAKA v akcii

Zistenia NKÚ o výrazných rozdieloch medzi nákupnou cenou zdravotníckej techniky zo strany víťazného dodávateľa a cenou, za akú štyri nemocnice zakúpili prístroje vo verejnej súťaži, boli 19. júla 2017 odstúpené NAKA. Ide o DFN Košice, NsP Považská Bystrica, SÚSCCH v Banskej Bystrici a Nemocnicu Poprad.

„V súvislosti so zisteniami NKÚ vykonáva v uvedených prípadoch Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru preverovanie zistených skutočností ako možné podozrenia z trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, subvenčný podvod a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Vzhľadom na prebiehajúce preverovanie nie je možné poskytnúť k veci žiadne bližšie informácie,“ uviedol Martin Wäldl z Prezídia Policajného zboru.

Efektívne nákupy

Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že všetky vyšetrované nákupy sa udiali v rokoch 2011 – 2015, teda v období, keď na čele rezortu stáli ministri Ivan Uhliarik, Zuzana Zvolenská a Viliam Čislák. „Súčasné vedenie rezortu zdravotníctva rovnako identifikovalo problémové oblasti a prijalo opatrenia, ktoré MZ SR postupne realizuje. V zdravotníckych zariadeniach vo svojej pôsobnosti zriadilo dozorné orgány či rady riaditeľov so zámerom vytvorenia kontrolných a riadiacich mechanizmov s cieľom maximálnej transparentnosti. Veríme, že posilnia zodpovednosť, prinesú vyššiu mieru kontroly a tým aj lepšie hospodárenie v nemocniciach,“ uviedla Zuzana Eliášová, hovorkyňa MZ.

Pripomenula, že ministerstvo zdravotníctva už v programovom vyhlásení vlády zdôraznilo zvýšenie transparentnosti na všetkých úrovniach systému. „Transparentnosť, efektívnosť a účelnosť sú základné piliere. Efektívne nákupy sú prioritou, navyše platí princíp nulovej tolerancie voči nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov na ktorejkoľvek úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ tvrdí rezort.

Faktom je, že riaditelia nemocníc rovnako ako ostatní zamestnanci majú všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi stanovenú Zákonníkom práce do výšky štvornásobku svojho priemerného platu. Na otázku, či je súčasná právna úprava zodpovednosti štatutárov vyhovujúca, reagovalo ministerstvo takto: „MZ SR vníma situáciu komplexne, a preto realizuje prostredníctvom svojho Úradu pre riadenie podriadených organizácií (ÚRPO) všetky potrebné opatrenia smerujúce k zlepšeniu situácie v nemocniciach. Poslaním ÚRPO je efektívne a koordinované riadenie podriadených organizácií (zdravotníckych zariadení) s cieľom dosahovať úspory tam, kde to je možné, ako aj porovnávanie aktivít v prevádzkovej a medicínskej činnosti, obstarávania nemocníc, eliminácia neefektívnych nákupov a nevýhodných zmlúv vrátane vyhodnocovania parametrov dodávateľských zmlúv na služby, dôraz na efektívne zmluvy. Zámerom je dostať nemocnice postupne do vyrovnaného hospodárenia. Efektívnosť a transparentnosť sme zaviedli aj do nákupov.“
 

Názory

Dvom odborníkom sme položili rovnakú otázku: Kedy bude za nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku niekto reálne braný na zodpovednosť a potrestaný?

Tomáš Szalay, riaditeľ HPI

Neviem, nemám veľké očakávania. Myslím si však, že trestne postihnuteľná nehospodárnosť je zodpovedná len za veľmi malý diel neefektívnosti slovenského zdravotníctva. Korupcia nie je ten hlavný problém. Verím, že by masy potešila nejaká úspešne dotiahnutá kauza, ale zdravotníctvo nebude v dôsledku toho lepšie. Určite by však systému pomohlo, keby nemocnice (a ich manažmenty) boli zodpovedné za dosiahnuté hospodárske i medicínske výsledky. A to sa zrejme bez zmeny právnej formy a úpravy vlastníckej štruktúry nemocníc nebude dať docieliť.

Ľuboš Lopatka, manažér, bývalý riaditeľ siete Svet zdravia

Kedy sa tak stane, netuším, ale asi nie skôr, ako sa začnú veci nazývať pravým menom. Konkrétne treba odtabuizovať zisk v zdravotníctve a jasne povedať, že zisk v zdravotníctve nie je nehumánny, nehumánna je dlhodobo vykazovaná strata z hospodárenia. Žiaľ, politici sa už roky snažia nahovoriť ľuďom, že je to opačne. Hodnotová obroda celej spoločnosti je veľmi žiaduca, zdravotníctvo so školstvom sú len oblasti, kde je to momentálne najočividnejšie.

 

Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová, Zdravotnícke noviny
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 19