Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Prednosta Neurochirurgickej kliniky upozorňuje na dvojité čakacie listiny

11. september 2018 - Prednosta Neurochirurgickej kliniky UNB a LF UK doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH žiada parlamentný výbor pre zdravotníctvo o poslanecký prieskum.  
Aktualizované o stanovisko MZ SR
Neúnosnú situácia na neurochirurgickej klinike (NCHK) opísal prednosta v liste adresovanom poslancom. Poukázal v ňom na nejasnosti vo vedení zoznamov pacientov čakajúcich na neurochirurgické zákroky. Uviedol v ňom konkrétne prípady pacientov s porovnateľnými diagnózam, ktorí čakali na hospitalizáciu rozdielne dlhý čas.

Kým jeden pacient s nádorom na mozgu s potenciálom zhubného zvrhnutia sa bol operovaný do 35 dní, iný pacient s rovnakou diagnózou mal čakať približne dva roky. Medzitým sa nález zväčšil a vyžadoval si onkologickú liečbu. Za vedenie čakacích listín bol podľa A. Šteňa zodpovedný primár. Na klinike už nepracuje.

Interná kontrola

Situácii ohľadom čakacích zoznamov sa Zdravotnícke noviny venovali v apríli 2018. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) vtedy uviedla počet 650 pacientov na čakacích listinách.

Na klinike prebiehala interná kontrola, ktorej zistenia prezentovala hovorkyňa UNB Eva Kliská takto: „Počas internej kontroly bolo zistené, že čakacie listiny na NCHK nie sú pravidelne aktualizované, čo môže vyvolať dojem, že na operačné výkony čaká vysoký počet pacientov, čo však nekorešponduje s realitou. Počas šetrenia bolo zistené, že v čakacích listinách sú evidovaní aj pacienti, ktorí boli medzičasom operovaní u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pacienti, ktorým bolo oznámené, že operačný výkon už nie je nutný; resp. pacientov, o ktorých nie sú vedené žiadne informácie už dlhšiu dobu, a teda ich aktuálny zdravotný stav nie je známy. Nemožno však hovoriť o pochybení v spravovaní údajov o pacientoch čakajúcich na plánovaný operačný výkon v zmysle vyhlášky MZ SR č. 412/2009 Z. z.  Vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava sa na základe výsledkov internej kontroly plánuje vykonať zmeny v danom postupe vedenia čakacích listín, a to tak, aby sa sprehľadnil zoznam čakajúcich pacientov a aby bolo možné zjednodušiť operačné plány kliniky.“

A. Šteňo označil tento postup za "zametanie pod koberec."

Trestné oznámenie

Situáciu na klinike komplikujú výpovede lekárov, nedostatok sestier aj chýbajúce prístrojové vybavenie. „O sestry sme pritom opakovane písomne žiadali a je dlhodobo známa situácia s ich nedostatkom na NCHK Kramáre, z dôvodu čoho máme zatvorené štyri z desiatich lôžok so zvýšenou starostlivosťou, a z dôvodu čoho sme boli v minulosti dokonca nútení zrušiť operačný program resp. odkláňať pacientov so životunebezpečnými stavmi,“ uvádza A. Šteňo v liste.

Upozorňuje, že najvýznamnejšia neurochirurgická klinika v SR dlhodobo nedisponuje niektorými kľúčovými prístrojmi, ktorých „obstarávanie“ trvá neúmerne dlho a musí si ich preto zapožičiavať. Z tohto dôvodu boli pacientom opakovane odkladané operácie.

Zložitú personálnu situácia na klinike sprevádzala petičná kampaň za odvolanie prednostu aj ďalšia petícia podpísaná sestrami z JIK za zotrvanie prednostu vo funkcii.

Dianím na klinike sa dnes zaoberá výbor NR SR pre zdravotníctvo na neverejnom rokovaní. Jeho členka Jana Cigániková (SaS) dala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru vo veci podozrenia z trestného činu všeobecného ohrozenia a podozrenia z neoznámenia trestného činu.

Nové neurochirurgické pracovisko 

„Ministerstvo zdravotníctva považuje akékoľvek prípadné uprednostňovanie pacientov z iných ako relevantných a preukázateľných medicínskych dôvodov za nesprávne a v rozpore so základnými etnickými princípmi,“ uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.
 
Nastavenie a správne fungovanie zaradovania pacientov na operačné výkony je podľa rezortu plne v kompetencii a na zodpovednosti vedenia danej kliniky. „Vedenie UNB MZ SR informovalo, že všetci pacienti, ktorí boli na zoznamoch pacientov čakajúcich na zákrok, už boli listami oslovení, aby kontaktovali klinku z titulu určenia termínu zákroku. Vedenie UNB MZ SR takisto informovalo, že 8 z 10 pacientov už absolvovalo zákrok,“ informovala Z. Eliášová.
 
Doplnila, že na klinike bude čoskoro inštalované nové špičkové prístrojové vybavenie vrátane angiografu. „Rezort investuje do nemocníc formou kapitálových výdavkov, kde sa počíta aj s pracoviskom neurochirurgie v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Kramároch. Rovnako je pripravované aj nové neurochirurgické  pracovisko v Ružinove, ktoré spolu s klinikou na Kramároch umožní operovať viac pacientov ako doteraz,“ dodala hovorkyňa ministerstva.
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 18