Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Pozrite sa, aké majú zdravotníci platy

19. február 2014 - Pred desiatimi rokmi bola priemerná mzda zdravotníkov necelých 90 percent priemernej mzdy, dnes je to 120. Týka sa to však iba lekárov.

Mzdové postavenie zdravotníkov sa podľa čísel odborárov výrazne zlepšilo. „Kým v roku 2004 bola priemerná mzda zdravotníka necelých 90 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve, dnes je na úrovni 120 percent. To je pri všetkých mierkach obrovský nárast. Zdravotníkom narástli platy najviac zo všetkých odvetví,“ hovorí MUDr. Tomáš Szalay z Health Policy Institute (HPI).

Ako však dodal, „táto pekná štatistika sa týka predovšetkým jednej kategórie zdravotníkov – lekárov“. Menej už sestier, asistentov a zástupcov ďalších povolaní.

Ťahúňom sú mzdy lekárov

Vysvetli tiež, že ťahúňom porovnávaného priemeru sú mzdy lekárov. V roku 2004 zarobil podľa slov T. Szalaya priemerný lekár aj s náhradami za pracovnú pohotovosť 1,9-násobok toho, čo priemerný občan Slovenska. V roku 2013 to je už 2,5-násobok.

„Vo svetle tohto zvyšovania už na iné povolania v zdravotníctve nezostali peniaze.  Dokonca ani zvýšenie, ktorého sme svedkami, nie je kryté zdrojmi. Zdravotníci síce dostávajú výplaty, ale zamestnávateľ za nich neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, neplatí dodávateľom liekov, zdravotníckych pomôcok, dodávateľom energií, ale neinvestuje ani do ľudí, do zariadenia,“ skonštatoval T. Szalay.

  Zdroj: NCZI/ SOZ ZaSS


 

Čo je však podľa neho vážnejšie je, že zvýšenie mzdových nákladov nie je sprevádzané viditeľne vyššou produktivitou práce, kvalitou, efektivitou. Ani spokojnosťou, či už pacientov, alebo samotných lekárov.

Zvýšenie miezd

Odmeňovanie zamestnancov v zdravotníctve je v centre pozornosti odborového zväzu.

Ako uviedol predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb (ZaSS) Mgr. Anton Szalay, s Asociáciou štátnych nemocníc SR podpísali dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorý garantuje zvýšenie základnej zložky mzdy zamestnancov o 4 percentá od 15. januára 2014 v dvadsiatich štyroch fakultných, univerzitných a špecializovaných nemocniciach, ktoré sú členmi tejto asociácie.

„Dôležitým ustanovením dodatku je garancia zachovania úrovne minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek, dosiahnutej ku koncu minulého roku,“ dodal A. Szalay.

SOZ ZaSS vlani v auguste predložil návrh dodatku aj Asociácii nemocníc Slovenska s cieľom dohodnúť zvýšenie miezd zamestnancov v 60 regionálnych nemocniciach. V členských nemocniciach o ňom podľa jeho slov diskutujú.

„Veríme, že v krátkom čase aj pre týchto zamestnancov dohodneme zvýšenie taríf, aj s prihliadnutím na výrazné zaostávanie miezd zamestnancov menších nemocníc oproti štátnym zariadeniam,“ prezradil A. Szalay.

Spresnil, že súčasťou návrhu je aj návrat pracovných úväzkov sestier pred účinnosť zákona o odmeňovaní sestier, teda pred 1. aprílom 2012.

Pomôcť rastu platov by mal aj pripravovaný zákon na odmeňovanie zamestnancov z dielne rezortu.

„Zatiaľ je vo fáze vývoja a mal by platiť len pre zdravotníkov v štátnych zariadeniach. Požadujeme celoplošnú pôsobnosť zákona a riešenie miezd aj pre nezdravotníckych zamestnancov a tiež dosah na odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb,“ zhrnul A. Szalay.


  Zdroj: NCZI/SOZ ZaSS

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 374