Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Pohotovosti stále bez zmeny

31. január 2013 - Všeobecní lekári rokovali o riešení problémov lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) už s ministrami zdravotníctva Richardom Rašim a Ivanom Uhliarikom a riešiť stále nevyriešené problémy sa snažia aj s tretím vedením rezortu.

Aj na tento fakt upozornili pri rokovaní s generálnym riaditeľom sekcie zdravia ministerstva MUDr. Máriom Miklošim, PhD., predsedníčka Zdravotného výboru SLK MUDr. Zuzana Teremová a prezident ASL SR MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.

Náklady sa zvýšili

Za predchádzajúcich ministrov sme sa zúčastnili na viacerých stretnutiach k problematike LSPP, len za ministra Uhliarika ich bolo deväť, ktoré sa venovali akútnej zdravotnej starostlivosti, kde LSPP predstavuje jednu z jej piatich zložiek, ktorými sú urgentné príjmy, RZP, doprava, operačné strediská a LSPP,“ uviedla Z. Teremová. Ako dodala, „žiadne diskutované zmeny v organizovaní LSPP neboli doteraz uvedené do praxe“.

Horšia situácia

Predsedníčka ZV SLK upozornila, že „zavedenie legislatívnych zmien v roku 2013 - odvody z dohôd o pracovnej činnosti, resp. z dohôd o vykonaní práce, ale aj odvodov do zdravotného poistenia zo zisku podnikateľov finančnú situáciu lekárov, slúžiacich pohotovosti ešte zhoršujú“. Mzdové náklady prevádzkovateľov LSPP sa vďaka novej legislatívne výrazne zvýšili. „Zatiaľ čo vlani organizátor LSPP z vyplatenej mzdy na dohodu odvádzal z každých 100 eur len 19 eur na daň, od začiatku roka vzrástla odvodová povinnosť zamestnávateľa aj zamestnanca,“ konštatovala Z. Teremová. Väčšina prevádzkovateľov LSPP od 1. januára 2013 uzatvára s poskytovateľmi fakturačné zmluvy, teda s dohodnutou plnou úhradou bez zdanenia. Lekári pritom považujú ohodnotenie za LSPP za nedostatočné a aj tak nízka odmena sa v tomto roku reálne zníži. Možností, ako vyriešiť problém je podľa SLK a Zdravity je viacero. Je to napr. zmena cenového opatrenia pre výkony a kapitáciu LSPP, čo by pri ziskovom hospodárení poisťovní nemalo byť problémom.


 

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 110