Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Počet pacientov s ochoreniami pečene u nás rastie

28. júl 2016 - Odborníci zo Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS) odhadujú, že vírusovou hepatitídou C je na Slovensku nakazených asi 35 000 ľudí a hepatitídou B dokonca viac ako 100 000.
Chorobou špinavých rúk, za akú je považovaná hepatitída A ročne ochorejú stovky Slovákov.

Hepatitída je názov pre zápalové ochorenie pečene, ktorú nespôsobí len vírus ako je to väčšinou verejnosti vnímané. 

Okrem hepatitíd typu A, B, C, D, E poškodenie pečene spôsobujú v rovnakej miere aj alkohol, lieky a škodlivé látky, ktoré denne prijímame z potravín a životného prostredia.

„Podstatnú úlohu hrá temer všeobecne rozšírený nezdravý životný štýl: nedostatok fyzickej aktivity, nadmerný prísun kalórií, obezita ktorou trpí 25 percent Slovákov a nadváha, ktorú má až 60 percent Slovákov,“ vysvetľuje profesor Jozef Glasa, vedecký sekretár SHS. 

Alkoholová hepatitída a tuková choroba pečene sú súčasným postrachom Slovenských aj svetových hepatológov a  počet pacientov enormne stúpa. „U tukového zápalu pečene, ktorý sa už stáva novým, masovým zabíjačom ľudí našich čias, samotné lieky nestačia,“ vystríha MUDr. Marián Oltman, prvý viceprezident SHS.

Vírusové hepatitídy, ak sa zachytia včas, dokáže moderná medicína úspešne liečiť. Céčková by mohla vďaka najnovšej liečbe dokonca za pár rokov zmiznúť z povrchu zemského. 

No dramatický nárast ochorení pečene spôsobených nezdravým životným štýlom môže, zvrátiť len jeho masová zmena.

Potrebujeme národný program prevencie

Hoci má Slovensko prepracovaný systém starostlivosti o hepatálneho pacienta, súčasné podmienky nestíhajú pokryť  skutočnú  potrebu.

„Kedysi sme sa dokázali postarať o chorých na dvoch izbách, dnes máme permanentne preplnené špecializované hepatologicko – gastroenterologické oddelenie  s 32 lôžkami,“ popisuje MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prednosta II. Internej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorý je zároveň prezidentom Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

„V rámci zlepšenia podmienok  starostlivosti o už chorých pacientov by bolo potrebné dobudovanie a posilnenie siete hepatologických pracovísk a ambulancií . Pre spoluprácu v oblasti prevencie potrebujeme získať aj štátne orgány a inštitúcie. A najmä nastal čas na dopracovanie, presadenie a čo najskoršiu realizáciu národného programu prevencie – s adekvátnym skríningom rizikových faktorov – ako včasnej diagnostiky a racionálnej liečby hepatitíd,“ uvádza Ľubomír Skladaný  možnosti, ako sa dá situácia riešiť.

„Nečinnosť alebo nedôslednosť v tejto oblasti s určitosťou zabíja,“  upozorňujú na predstavitelia SHS.

Hepatitídy spôsobené vírusmi sú globálnym problémom

„Uvádza sa, že na akútnu hepatitídu A ochorie vo svete ročne viac než 1,4 milióna osôb, na chronickú hepatitídu B trpí viac než 240 miliónov a na chronickú hepatitídu C viac než 150 miliónov ľudí všetkých vekových kategórií. Vírusové hepatitídy sú v globálnom meradle siedmou najčastejšou príčinou smrti,“ približujú odborníci zo SHS.   

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hepatitídy.

Jeho hlavným poslaním  je zvýšenie povedomia o závažnosti vírusových hepatitíd v širokej verejnosti, o možnostiach ich účinnej prevencie a liečby.

Foto: huffingtonpost.com
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 174