Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Pacienti zomierajú aj v dôsledku liekových interakcií

16. február 2017 - Na Slovensku sa sledovania prípadov hospitalizácií a úmrtí z tejto príčiny nerobili
Podľa odhadov Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP ČR) môže byť v Česku každoročne hospitalizovaných 3 400 ľudí, z toho asi 230 zomrie. Príčinou hospitalizácie a úmrtia má byť nežiaduce vzájomné pôsobenie liekov.

Poznám svoje lieky

Spotreba liekov v Česku, podobne ako na Slovensku, rastie. S tým sa zvyšuje aj riziko rastu počtu prípadov, keď ľudia užívajú lieky v nevhodných kombináciách.

AIFP ČR uvádza, že v dôsledku nežiaducich liekových interakcií je každoročne hospitalizovaných zhruba 3 400 pacientov a podľa odhadov ich 230 dokonca zomrie.

Vysoké sú i finančné náklady. Asociácia vypočítala, že zdravotníctvo v Česku prichádza takmer o 850 mil. Kč ročne. Ďalej dodáva, že asi 72 percentám prípadov nežiaducich liekových interakcií – a teda strate mnohých ľudských životov a stámiliónov korún – by sa pritom dalo zabrániť.

„Pacienti často berú viac liekov súčasne, ich účinky sa však môžu vzájomne ovplyvňovať a spôsobiť zdravotné problémy. Okrem zdravotných komplikácií pre pacientov liekové interakcie predstavujú aj problém finančnej záťaže pre verejné zdravotníctvo,“ spresnila asociácia.

V Česku zatiaľ nefunguje jednotný systém sledovania liekov, ktoré má pacient predpísané. Pri pochybnostiach sa môže obrátiť na lekárnikov alebo na internetovú poradňu Znám své léky, ktorú prevádzkuje asociácia.

„Poradňu sme sprístupnili v polovici roku 2014. Za dva a pol roka sme zodpovedali takmer 33 000 otázok. Takmer v desatine prípadov sme odhalili súčasné užívanie liekov s rovnakou účinnou látkou, v 35,5 percenta prípadov sme objavili nejakú liekovú interakciu. Sledovaním sme tiež zistili, že problémy sa najčastejšie vyskytujú pri liekoch pôsobiacich na kardiovaskulárny systém a liekoch ovplyvňujúcich zrážanlivosť krvi,“ uviedol špecialista poradne, farmaceut Mgr. Petr Průša.

Počet interakcií zistených v poradni neklesá, aj napriek osvete mierne rastie. „Keď sme otázky zrátali pred rokom, vyšlo nám, že aspoň jednu interakciu medzi užívanými liekmi malo 34,9 percenta respondentov. Tento rok už to je 35,5 percenta. Logickým vysvetlením je, že ľudia berú čoraz viac liekov,“ dodal P. Průša.

Situácia na Slovensku

Na Slovensku sa odhady alebo sledovania prípadov hospitalizácií a úmrtí v dôsledku liekových interakcií nerobili. „VšZP takéto špecifické štatistiky nevedie,“ reagovala hovorkyňa štátnej poisťovne Petra Balážová.

Lekári však dokázali znížiť počet najzávažnejších liekových interakcií vďaka službe Bezpečné lieky online, ktorú zaviedla súkromná poisťovňa Dôvera. V analýze uvádza, že od zavedenia tejto služby klesol výskyt vážnych liekových interakcií o 7 percent, tých najzávažnejších dokonca o 20 percent.

„Tak ako v Česku, ani na Slovensku zrejme neexistuje komplexná štúdia o dôsledkoch nesprávnej kombinácie liekov alebo interakcie liekov s potravinami a výživovými doplnkami. Na Slovensku sa problematikou interakcií zaoberajú zdravotné poisťovne,“ vyjadrila sa tlačová hovorkyňa ŠÚKL Diana Madarászová. Ako dodáva, „dôležité interakcie sú uvedené v každej príbalovej informácii pre používateľa a v SPC. Sú tu uvedené aj možné interakcie s potravinami a výživovými doplnkami. Pacient má užívanie každého lieku konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.“

Podľa autorov britského výskumu, realizovaného v meste Merseyside v dvoch nemocniciach so spádovou oblasťou 630 000 ľudí, by sa 72 percentám interakcií dalo zabrániť.

„Keďže v Česku nebola realizovaná žiadna štúdia, prevzali sa údaje z britskej štúdie Pirmohamed et al., 2013 a ich extrapoláciou na veľkosť českej populácie sa získal kvalifikovaný odhad pre ČR – hospitalizácie, úmrtia. Z celkových nákladov na nemocničnú starostlivosť za rok bolo zasa odvodené, koľko nás v Česku liekové interakcie pravdepodobne stoja, ak je známy podiel liekových interakcií na hospitalizáciách a úmrtiach,“ vysvetlil Bc. Jan Typlt z AIFP ČR.

„Ak vieme, že vydávaný liek má vysoký potenciál spôsobiť nežiaducu interakciu, cielene sa pacienta vypytujeme, aké ďalšie lieky berie. Týka sa to radu antidepresív, antiepileptík, či statínov,“ uviedla PharmDr. Veronika Krajčová z lekárne FN v Motole.

Podľa V. Krajčovej sa lieky môžu ovplyvňovať aj s mnohými potravinami, s koreninami. „Známy je príklad grapefruitu či pomela. Tieto citrusy zvyšujú hladinu niektorých liečiv, konkrétne antidepresív a antiepileptík. Naopak, napr. ľubovník dokáže silne zredukovať hladinu hormonálnej antikoncepcie v tele ženy.“
Sekcia: Aktuálne Autor: Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 32