Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Pacienti čakajú aj štyri roky

31. január 2013 - Pacienti by mali na plánovanú zdravotnú starostlivosť čakať najviac 12 mesiacov a ak sa jej do roka nedočkajú, zdravotná poisťovňa im ju musí umožniť v ktoromkoľvek štáte EÚ. Takúto zmenu v zákone 581/2004 o zdravotných poisťovniach chce na aktuálnej 14. parlamentnej schôdzi navrhnúť opozičná SDKÚ-DS.

Využiť zisk poisťovní

Podľa predkladateľa návrhu, člena parlamentného zdravotníckeho výboru Viliama Novotného (SDKÚ-DS) by mala poisťovňa povinnosť manažovať pacienta tak, aby do roka dostal zdravotnú starostlivosť. Ako upozornil, čakacie lehoty sa stále predlžuju a na niektoré zákroky pacienti čakajú 3 až 4 roky. „Treba zaviesť kontrolovateľné pravidlá a posilniť nárok pacienta na plánovanú zdravotnú starostlivosť,“ zdôraznil V. Novotný.

Vznik čakacích zoznamov

Ďalšou zmenou, ktorú opozícia v novele navrhla, je vytváranie čakacích zoznamov na viacero zákrokov ako na súčasných šesť diagnóz. Čakačky by sa mali viesť podľa diagnosticko-terapeutických skupín (DRG), čo je v podstate klasifikačný mechanizmus. V. Novotný predpokladá, že počet čakajúcich pacientov, pre ktorých bude musieť poisťovňa tvoriť technické rezervy, sa zvýši na päťnásobok oproti súčasnému stavu.

Populistický návrh

Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej ide o „nekompetentne populistický návrh“. Do čakacích listín vstupuje podľa ministerky veľa faktorov - úhrada zdravotnej poisťovne, právo pacienta vybrať si lekára a zdravotnícke zariadenie, kapacita nemocnice či zdravotný stav pacienta, „Je to populistická záležitosť a rieši veci, ktoré sú dobré,“ povedala Z. Zvolenská, podľa ktorej sú čakacie zoznamy upravené dostatočne a pacienti majú dostupnú aj zahraničnú liečbu, ktorá sa bude prehlbovať aj cezhraničnou spoluprácou.

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 129