Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Pacient väčšinou spozoruje, že sa niečo deje, až keď príde o 40 percent zraku

17. marec 2017 - Ľudia o ochorení často ani nevedia, tzv. zelený zákal je druhou najčastejšou príčinou slepoty na svete
Takmer 8,4 mil. ľudí osleplo kvôli glaukómu a odhaduje sa, že do konca roka 2020 bude slepých približne 11,2 mil. ľudí. Ochorenie často prebieha nepoznane, bez varovných príznakov.

Príčina nie je známa a ochorenie nie je možné vyliečiť. Keďže zmeny sú nezvratné, kladie sa veľký dôraz na prevenciu. Aj keď sa stratený zrak nedá vrátiť, včasná diagnostika a správna terapia dokážu oddialiť progresiu ochorenia.

S glaukómom žije približne 60 mil. ľudí a až polovica o ochorení nevie. Postihuje všetky vekové skupiny ľudí. Najväčší výskyt je však po 40. roku života a so zvyšujúcim sa vekom je aj vyššie riziko vzniku ochorenia.

Dva typy ochorenia

Glaukóm je chronická, progresívna neuropatia zrakového nervu s charakteristickými zmenami na terči zrakového nervu a v zornom poli.

Existujú dva hlavné typy – primárny glaukóm s otvoreným uhlom, ktorý sa objavuje, ak je odtok z prednej očnej komory príliš pomalý, čo spôsobuje zvýšenie vnútroočného tlaku. Je príčinou takmer 90 percent všetkých prípadov glaukómu a často býva bez príznakov, ktoré sa nezriedka odhalia až v pokročilom štádiu.

Glaukóm so zatvoreným uhlom sa objavuje pri zúžení uhla medzi dúhovkou a rohovkou, v dôsledku čoho vnútroočná tekutina ťažko odteká a dochádza k náhlemu zvýšeniu tlaku v oku. Tento typ je najčastejší u Aziatov a ďalekozrakých osôb. Príznaky môžu zahŕňať bolesť hlavy, bolesť očí, pocit na zvracanie, videnie dúhových kruhov okolo svetiel v noci a rozmazané videnie. 
 
Ako uviedla MUDr. Erika Vodrážková, „pacient väčšinou spozoruje, že sa niečo deje, až keď príde o 40 percent zraku. Glaukóm totiž nepostihuje obe oči rovnako, a tak funkciu viac postihnutého oka zvykne dopĺňať oko, ktoré je postihnuté menej. Pacient si často všimne problém so zrakom až pri náhodnom prekrytí tohto oka. Takéto poškodenie zraku je už, žiaľ, trvalé, no vhodná liečba dokáže ochorenie výrazne spomaliť.“

Dedičnosť – rizikový faktor
 
Svetový týždeň glaukómu sa zameriava na problematiku dedičnosti. Aj keď príčina vzniku ochorenia nie je známa, jedno je isté – ak niekomu z rodiny diagnostikovali glaukóm, pacient by nemal návštevu oftalmológa odkladať. Riziko je u takýchto ľudí až 10-násobne vyššie ako u ľudí, ktorí ochorenie v rodine nemajú.

Ak má človek viac ako 40 rokov, závažnú krátkozrakosť, cievne ochorenia, diabetes či hypertenziu, patrí do rizikovej skupiny. Skorá diagnostika a správna terapia môžu progres ochorenia spomaliť a aj zachrániť zrak.
 
Kľúčovým determinantom vzniku zeleného zákalu je zvýšený vnútroočný tlak. „Vnútroočný tlak je podmienený rovnováhou medzi tvorbou a odtokom tzv. komorového moku v oku. Pre primárny glaukóm s otvoreným uhlom, ktorý je v stredoeurópskej populácii najviac rozšírený, je charakteristický sťažený odtok tohto moku. V dôsledku toho dochádza k zvýšeniu vnútroočného tlaku, ktorý spolu s pridruženými cievnymi zmenami môže spôsobiť nezvratné poškodenie zrakového nervu,“ vysvetľuje E. Vodrážková.

S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o tomto ochorení Slovenská glaukómová spoločnosť pripravila pre záujemcov v štrnástich mestách bezplatné merania vnútroočného tlaku.
Sekcia: Aktuálne Autor: Jana Andelová, Zdravotnícke noviny
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 13