Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Odborníci budú na školách prednášať o Alzheimerovej chorobe

21. september 2018 - Pomoc, pochopenie a podporu si vyžadujú nielen ľudia s týmto ochorením, ale aj ich blízki rodinní príslušníci
Na odtabuizovanie problematiky Alzheimerovej choroby sa zamerajú odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) počas besied a prednášok v druhej polovici septembra. Žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom priblížia aj spôsoby a možnosti aktívneho životného štýlu, ktorý môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí s demenciou. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
      
"Na Slovensku je postihnutých týmto ochorením okolo 50.000 až 60.000 pacientov, o ktorých sa stará približne 100.000 až 150.000 rodinných príslušníkov," uvádza ÚVZ na svojom webe. Demencia Alzheimerovho typu podľa odborníkov postihuje prevažne ľudí nad 65 rokov, ale i mladších. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí "demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavných smrteľných ochorení". Odborníci odhadujú, že ňou trpí každý desiaty človek vo veku nad 65 rokov a približne každý druhý človek starší ako 85 rokov. Podľa štatistík je na svete 24 miliónov ľudí postihnutých touto demenciou, v Európe trpí Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami 7,3 milióna ľudí.
      
Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu vedúce k trvalému poškodeniu funkcií mozgovej kôry. Prejavuje sa zabúdaním, nesústredenosťou, poruchami reči a pohybu. Porucha pamäti sa prehlbuje až do jej úplnej straty, chorý napokon upadá do apatie a umiera na pridružené ochorenie o štyri až 12 rokov, výnimočne až o 20 rokov od začiatku choroby.
      
Pomoc, pochopenie a podporu si vyžadujú nielen ľudia s týmto ochorením, ale aj ich blízki rodinní príslušníci. Nedostatok vedomostí o ochorení môže podľa slov odborníkov "spôsobiť sociálnu stigmu, následné oslabenie rodinných väzieb, nedostatočnú starostlivosť o postihnutého či neskorú diagnostiku".
      
Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1994 vyhlásila 21. september za Svetový deň Alzheimerovej choroby a od roku 2013 je september Svetový mesiac Alzheimerovej choroby. Podľa WHO bude táto choroba jedným z najväčších medicínskych problémov budúcnosti.
 
Sekcia: Aktuálne Autor: tasr
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 36