Zdravotnícke noviny

Aktuálne

​Nový zákon o zdravotnom poistení bude hotový do jesene

12. január 2018 - Zámerom je nastavenie nových pravidiel pre zisk poisťovní aj zavedenie doplnkového zdravotného poistenia
Plán legislatívnych úloh vlády na tento rok obsahuje 61 bodov. Z dielne ministerstva zdravotníctva sa očakávajú štyri návrhy zákonov. Najväčšie zmeny sa očakávajú od dvoch návrhov – zákona o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti a od zákona o verejnom zdravotnom poistení. 

„Naším hlavným zámerom je, aby sme prechádzali na výsledkovo orientované zdravotníctvo, ktoré priamo súvisí aj so štandardmi, ktoré sa zavádzajú. Odmena musí byť aj za dosiahnutý výsledok, a nie iba za realizovaný výkon. V tomto roku k tomu predložím zákon o zdravotnom poistení, zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,“ avizuje minister zdravotníctva Tomáš Drucker. 

Spomínaný zákon sa má na rokovanie vlády dostať v septembri. Mal by plne nahradiť súčasné dva zákony 580 a 581 z roku 2004. Bude komplexne riešiť odmeňovanie zdravotných poisťovní aj problematiku zdravotného poistenia vrátane nastavenia pravidiel pre platbu poistného za poistencov štátu. 

T. Drucker chce zaviesť aj doplnkové zdravotné poistenie. Malo by sa týkať napríklad doplatkov na lieky či úhrady takých vyšetrení, ktoré pacient požadoval nad rámec štandardnej diagnostiky a liečby.

Podporu tomuto zámeru vyjadril aj predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník. „Súhlasím s tým, že by malo vzniknúť aj doplnkové zdravotné poistenie. Mala by byť aj možnosť sa pripoistiť, aby pacient nemusel platiť u lekára, ale preukázal by sa, že je pripoistený.

Malo by sa povedať, čo je základ pre všetkých, za čo sa platí, čo je v rámci pripoistenia,“ povedal šéf zdravotníckeho výboru. Pri jeho príprave očakáva aktívnu účasť poslancov výboru, kde je spomedzi jedenástich členov až sedem lekárov.
Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 16