Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Novinka v liečbe mozgovej mŕtvice je už aj na Slovensku

26. október 2018 - Príhodu je možné liečiť až do 24 hodín od ich vzniku, namiesto doterajšej hranice šesť hodín.
Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave sa zaradilo medzi celosvetové pracoviská, kde mechanickú stent trombektómiu pri cievnej mozgovej príhode robia až do 24 hodín od vzniku príznakov.

Je to vďaka moderným technológiám, ktoré umožňujú lepšie posúdiť rozsah poškodenia mozgu počas prvých 24 hodín od samotného vzniku ťažkostí pacienta.

Túto najmodernejšiu liečbu akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody vykonáva vo svete a v 24 hodinovom okne len asi 350 pracovísk.

„Vie automaticky zobraziť časti mozgu postihnuté nevratným poškodením a časti mozgu, ktoré je možné mechanickou trombektómiou zachrániť. Toto nám umožňuje liečiť mozgové mŕtvice ako jedinému pracovisku u nás až do 24 hodín od ich vzniku“, uviedol MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, medicínsky riaditeľ a primár.

Ako dodal, na novú diagnostickú metódu RAPID bolo odoslaných, následne správne identifikovaných a mechanickou trombektómiou zachránených už 9 pacientov, ktorý boli mimo liečebného okna šesť hodín.

„Vďaka novej metóde diagnostiky mozgového poškodenia RAPID je možné liečbu mechanickou trombektómiou vykonať aj u pacientov, u ktorých vieme, že čas od vzniku mozgovej príhody prekročil doterajšiu hranicu šesť hodín. Taktiež môžeme ošetriť pacientov, pri ktorých nie je známy presný čas vzniku mozgovej príhody, ale predpokladáme, že od vzniku neuplynulo viac ako 24 hodín“, dodal.
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 29