Zdravotnícke noviny

Aktuálne

​Nové personálne normatívy tento rok nebudú

3. december 2018 - Lekárske ani sesterské odbory nesúhlasia s návrhom ministerstva zdravotníctva.
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára a sestru v nemocnici sa má zvýšiť. Počíta s tým výnos o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré pripravuje ministerstvo zdravotníctva. Lekárske odborové združenie (LOZ) aj Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SAPA) ostro protestujú proti nárastu počtov pacientov na jedného zdravotníka. „Zásadne odmietame ďalšie zvyšovanie počtu pacientov na sestru, zásadne odmietame ďalšie ohrozovanie životov a zdravia pacientov a ďalšie zbytočné úmrtia pacientov,“ vyhlásila predsedníčka OZ SAPA Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH.

Obavy tlmočila aj Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. „Teraz sa tvorí vyhláška, ktorá úzko súvisí s obsadenosťou zdravotníckymi pracovníkmi na pracoviskách. Máme z tohto procesu pocit, že sa neprispôsobujeme potrebám pacientov, ale možnostiam, ktoré máme. Chcem upozorniť na to, aby sme nevyhnali zo systému aj tých ľudí, ktorých tu máme. Pretože permanentne a systematicky preťažujeme zdravotnícky personál,“ upozornila na situáciu poslancov výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Výhrady

LOZ má konkrétne výhrady k viacerým častiam navrhovaného materiálu. Sto pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušnou špecializáciou v ústavnom zariadení poskytujúcom zdravotnú starostlivosť v nočnej zmene považuje za nereálny a žiada ministerstvo doložiť relevantné podklady, z ktorých vychádzalo pri jeho určení. „Daný počet pacientov je predpoklad na nebezpečné situácie (potreba oživovania alebo zhoršenia zdravotného stavu s potrebou diagnostiky a liečby viacerých pacientov naraz). Navyše má k tomu lekár bežnú prácu ako príjmy, informovanie pacientov a ich príbuzných a konziliárne vyšetrenia často i v iných budovách nemocnice. Táto situácia spôsobí, že nebude v ľudských silách daného lekára poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť svojim pacientom,“ pripomína možné dôsledky predseda LOZ MUDr. Peter Visolajský.

Výhrady má aj k personálnemu obsadeniu na pôrodných sálach. Návrh MZ SR počíta s jednou pôrodnou asistentkou na jednu rodičku na pôrodnej sále v dennej zmene, v nočnej by mala byť jedna asistentka na tri rodičky. „Nedá sa odôvodniť medicínskymi dôvodmi, aby sa delila nočná a denná zmena. Ženy rodia bez ohľadu na deň či noc. Pôrody sa nedajú naplánovať na dennú zmenu,“ uvádza predseda vo vyhlásení LOZ.

Urgentné príjmy

Žiada rezort, aby sa nerozširoval počet oddelení bez lekára a aby sa k takýmto plánovaným zmenám vyjadrili opäť hlavní odborníci pre dané medicínske odbory. Problém vidí LOZ aj pri personálnom obsadení na urgentných príjmoch. „Pri urgentnom príjme prvého typu má podľa návrhu MZ SR dôjsť k zníženiu počtu lekárov z dvoch v každej zmene na jedného lekára v dennej zmene a jedného lekára v nočnej zmene. Po nedávnom zrušení Lekárskej služby prvej pomoci MZ SR argumentovalo, že zdravotnú starostlivosť za zrušené LSPP preberie centrálny príjem najbližšej nemocnice. Avšak to nie je reálne, ak súčasne MZ SR zníži na týchto centrálnych príjmoch počet personálu,“ upozorňuje P. Visolajský a žiada číselné analýzy počtov ošetrených pacientov v daných nemocniciach za posledné roky, porovnania s inými krajinami EÚ aj potvrdenie hlavných odborníkov, že urgentné príjmy 1. typu budú funkčné so zníženým minimálnym počtom lekárov.

Pracovný materiál

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská tvrdí, že návrh nových normatívov je pracovným materiálom, ktorý sa kreuje za účasti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Treba si uvedomiť, že je to pracovný materiál. Je to téma, ktorá nebude tak skoro uzatvorená. Chcela by som, aby nový personálny normatív zohľadňoval potreby a realitu slovenského zdravotníctva. Treba brať do úvahy, že pokračujeme v projekte stratifikácie a želala by som si, aby nový normatív kopíroval to, čo chceme v stratifikácii,“ povedala. Výhrady lekárov aj sestier považuje za predčasné. „Smerujeme k zreálneniu situácie v slovenských nemocniciach, k zníženiu odvrátiteľných úmrtí a k tomu, aby tento výnos kopíroval novú stratifikáciu,“ zdôraznila.

Termín na dokončenie materiálu bol pôvodne stanovený na koniec roka. A. Kalavská pripúšťa jeho predĺženie.
Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 44