Zdravotnícke noviny

Aktuálne

​Neurológovia upozorňujú na nárast mladých pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou

30. apríl 2018 - Nové odborné usmernenie o iktových centrách čaká na podpis ministerky.
Cievna mozgová príhoda (CMP) postihne ročne až 11-tisíc Slovákov. Edukáciou verejnosti sa podarilo zvýšiť počet pacientov, ktorí včas rozpoznali príznaky tohto ochorenia a vyhľadali prvú pomoc. Vlani sa liečbe podrobilo 1 670 pacientov, čo je o 410 viac ako rok predtým. 

„Úmrtnosť na CMP príhodu je dvakrát vyššia ako na srdcový infarkt. Hovoríme nielen o úmrtí bezprostredne po CMP, ale aj o ležiacich pacientoch, ktorí majú problémy s prehĺtaním ako komplikáciu CMP, a tým veľmi často môžu aspirovať potravu a dostať zápal pľúc. Preto je dôležitá prevencia aj akútna liečba,“ pripomína prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ a UNLP Košice a predsedníčka cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti. 

Prevenciu vidí v podávaní antikoagulačnej liečby. „Jeden z problémov je v tom, že mnohí lekári sa obávajú, že rizikom antikoagulačnej liečby je krvácanie nielen do mozgu, ale neuvedomujú si, že hemoragických mozgových príhod je len 10 percent, až 90 % príhod je ischemických. A pacient nemá dostatočnú prevenciu, môže dostať ischemickú MP, na ktorú môže zomrieť alebo ostať dlhodobo invalidizovaný. Určite by sme mali robiť aj prevenciu tak, ako je to odporučené,“ uvádza prof. Gdovinová. 

Na CMP zomiera každý desiaty Slovák. Alarmujúce je, že pribúdajú mladí pacienti vo veku od 20 do 44 rokov. V roku 2016 ich na neurologických pracoviskách liečili 289, v roku 2017 ich počet narástol na 341 pacientov. 

Priemer sa zlepšuje 

Pri CMP je limit na podanie trombolýzy do štyri a pol hodiny. Je dokázané, že čím skôr dostane pacient liečbu, tým je jeho výsledný stav lepší. „Ideálne by bolo, keby dostal liečbu do jednej hodiny od vzniku príznakov. Pacient musí byť rýchlo dopravený do nemocnice, nutná je dobrá spolupráca s neurológom, aby sme pacienta dostali čím skôr na CT vyšetrenie,“ vysvetľuje prof. Gdovinová.

Podiel pacientov, ktorým bola podaná akútna liečba, stúpol z 15 % v roku 2016 na 17,5 % v roku 2017. Prof. Gdovinová prízvukuje, že niektoré pracoviská dosiahli vyše 30 % trombolyzovanosť. „Aj na našom pracovisku dostáva akútnu liečbu viac ako 20 % pacientov. Ale keď priemer je 17 %, tak niekde ich musí byť menej. Preto je naším cieľom, aby bolo ministerstvom zdravotníctva potvrdené odborné usmernenie a aby boli nemocnice zaviazané snažiť sa dosahovať takéto výsledky všade. Aby sa naplnilo to, čo je víziou Európskej organizácie pre CMP aj našej, slovenskej spoločnosti – nech pacient dostane CMP kdekoľvek, aby mal rovnakú šancu na potrebnú a adekvátnu liečbu,“ dodáva Z. Gdovinová. 

Fakt, že v niektorých nemocniciach dosahujú len jedno až trojpercentnú trombolyzovanosť a pacienti nestihnú trombolýzu, potvrdzuje aj PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby, ktorý sa podieľa na spolupráci ZZS a nemocnice v Komárne. Pred tromi rokmi zavedený manažment pacientov s CMP prináša výsledky. Z 315 pacientov s ischemickou CMP za rok dostalo liečbu 137, čo predstavuje takmer 39 %.

„Od aktivácie reťazca záchrany potrebujeme len hodinu na to, aby bola pacientovi podaná liečba v nemocnici. Ak by tento čas dosahovala každá nemocnica, ročne dokážeme vyliečiť o 2 000 pacientov viac ako dnes,“ tvrdí M. Polák. 

Zjednotenie postupov

Odborné usmernenie pripravené neurológmi v spolupráci so ZZS je po pripomienkovom konaní a čaká na podpis ministerky. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) potvrdilo, že finalizuje odborné usmernenie pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu. Kedy nadobudne účinnosť, rezort neuviedol. 

„Predmetom tohto odberného usmernenia je určenie – doplnenie prednemocničných opatrení a transportu pacienta, ktoré zabezpečuje privolaná posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Súvisí s použitím mobilnej aplikácie medzi ambulanciami ZZS a ústavnými nemocničnými zariadeniami s neurologickými oddeleniami. Odborným usmernením sa upraví aj rozdielna diagnostika NCMP, liečebné postupy a režimové opatrenia pri liečbe ložiskovej ischémie mozgu – mozgovom infarkte, spontánnom subarachnoidálnom a intracerebrálnom krvácaní do mozgu,“ informovala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová. Dodala, že nové odborné usmernenie si nevyžaduje žiadne dodatočné finančné náklady zo strany poskytovateľov. 
 
Aktuálne platí odborné usmernenie MZ SR pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperaktútnom štádiu uverejnené vo Vestníku MZ SR zo dňa 28. apríla 2008. Rezort k nemu vlani na jeseň vydal usmernenie, ktoré rieši manažment pacienta vrátane zoznamu 43 iktových centier a aj 8 špecializovaných pracovísk, ktoré vykonávajú mechanickú trombektómiu alebo trombosukciu v nepretržitom režime. 
Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 168