Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Nemocnice získali ocenenie za liečbu cievnych mozgových príhod

19. jún 2017 - Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (European Stroke Organization – ESO) udelila štyrom slovenským nemocniciam štatút Diamantového centra pre liečbu cievnych mozgových príhod. 
Udelený štatút excelentnosti prináleží európskym nemocniciam s najvyššou úrovňou starostlivosti o pacientov. Zo slovenských centier boli okrem Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica (FNsP) ocenené nemocnice v Komárne, Nitre a Košiciach. 
      
Štatút je možné získať po splnení veľmi prísnych odborných kritérií. Predmetné údaje sú súčasťou databázy Národného centra zdravotníckych informácií v Národnom registri cievnych mozgových príhod.

Podmienkou je dodržiavanie najmodernejších diagnostických a terapeutických postupov platných v liečbe akútnych cievnych mozgových príhod so zameraním na trombolytickú a endovaskulárnu liečbu. To sa kolektívu na čele s primárom skalického neurologického oddelenia Vlastimilom Serdahelym darí. Informovala o tom Martina Plášková, poverená vo FNsP Skalica komunikáciou s médiami. 
      
Ocenenie pre skalickú nemocnicu prišlo v čase, keď finišuje s rekonštrukciou svojho neurologického oddelenia a už o týždeň, 26. júna, odovzdá jeho poslednú etapu. Tá zjednotí ambulantnú a lôžkovú časť do jedného objektu, čo ocení personál i pacienti.  
Sekcia: Aktuálne Autor: tasr, ja
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 58