Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Nemocnice sú v zlom technickom stave

21. január 2016 - Nedávne problémy s výpadkom kotolne na petržalskom pracovisku UN Bratislava potvrdili, že mnohé zdravotnícke zariadenia sú v zlom technickom stave.
Majú však aj problémy s poruchovými prístrojmi. Univerzitná nemocnica dlhodobo upozorňuje, že nielen kúrenie, ale celkový stav viacerých jej budov je dlhodobo v havarijnom stave.

Vláda vyčlenila vlani koncom roka na obnovu 27 štátnych nemocníc zo štátneho rozpočtu v rámci druhého sociálneho balíčka 30 mil. eur a ministerstvo zdravotníctva žiada riaditeľov, aby technický stav nemocníc riešili.

Minister zdravotníctva Viliam Čislák pripomenul, že minimálne desať rokov nešli peniaze na obnovu infraštruktúry a zastaraných budov nemocníc. Pripustil tiež, že takáto jednorazová platba nie je systémové riešenie a jeho snahou do budúcnosti bude získať peniaze na riešenie modernizačného dlhu systémovými opatreniami.

Ako dodal, „infraštruktúra nemocníc je zastaralá, niektoré budovy sú staršie ako 50 - 60 rokov. V tomto roku začne nové obdobie čerpania eurofondov a tam sa jedná o 300 mil. eur“.

Ministerstvo nevie, kde a koľko havarijných stavov v štátnych nemocniciach hrozí. Podľa ministra je povinnosťou nemocnice, aby si takúto štatistiku viedla, aby včas upozornila, ak nejaký prístroj má už dĺžku prežitia.

„Riaditeľov nemocníc nabádame, aby k tejto situácii nedošlo a aby sme tomu predchádzali“, dodal V. Čislák.

Zástupcovia nemocníc pripúšťajú, že nikto nemôže vylúčiť prípadnú havarijnú situáciu. Priemerný vek budov nemocníc je takmer 40 rokov. Napríklad tepelné hospodárstvo FNsP Banská Bystrica je technicky zastarané, pričom vykurovanie areálu zabezpečuje jeden kotol z roku 2009.

UN Bratislava má havarijné stavy vo všetkých budovách, najmä v opláštení, v strechách a tepelnom hospodárstve. Mimoriadne zlý stav na internom oddelení FNsP Žilina nemocnici viedol až k výpovediam lekárov a pádu riaditeľa nemocnice MUDr. Štefana Voláka.

Nedávno sa na sociálnych sieťach sťažovala čerstvá matka na podmienky v UN L. Pasteura Košice, ktorá za 10-eurový denný poplatok za nadštandard dostala samostatnú izbu s netesniacimi oknami prelepenými izolačnou páskou.

Naviac začiatkom januára mali výpadok dodávky tepla od centrálneho dodávateľa tepla. Okná sú súčasťou obvodového plášťa a oprava by vyšla na vyše 6 mil. eur.
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 186