Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Nemocnice dlhujú Sociálnej poisťovni viac ako 83 miliónov

31. október 2013 - Od začiatku roka sa dlhy nemoníc Sociálnej poisťovni zvýšili o 28 miliónov eur.

Sociálna poisťovňa pripravila pre vládu informáciu o vývoji neuhradeného poistného zdravotníckych zariadení za prvých deväť mesiacov roka. Zdravotnícke zariadenia dlhujú poisťovni viac ako 76 miliónov eur. Na začiatku roka to bolo vyše 48 miliónov eur. Pohľadávky poisťovne sa tak zvýšili od začiatku roka o viac ako 27 miliónov eur.

Viac sú zadlžené štátne zariadenia

Štátne zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva dlhujú SP takmer 50 miliónov eur. Je to 62,6 percenta z celkového objemu pohľadávok voči všetkým sledovaným zariadeniam. Na začiatku tohto roku to bolo takmer 26 miliónov eur, dlh sa teda takmer zdvojnásobil.

Rezort zdravotníctva tvrdí, že celkové tempo zadlžovania jeho zariadení sa výrazne znížilo. Ako uviedol generálny riaditeľ SP Ing. Dušan Muňko v informácii pre vládu, „rast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov v súčasnosti evidujeme pri troch zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, a to v UN Bratislava, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica a DFNsP Bratislava".

V informácii pre vládu chýba FN Trenčín, ktorá podľa webovej stránky poisťovni ku koncu septembra dlžila takmer milión eur a ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, ktorej dlh sa približuje k 5 miliónom eur.

Menšie resty u transformovaných

Voči zariadeniam, ktoré sa stali zariadeniami krajov, miest a obcí eviduje SP ku koncu septembra pohľadávky vo výške asi 28 miliónov eur, čo je z celkového objemu pohľadávok 37,4 percenta.

Sociálna poisťovňa vedie celkovo 21 sledovaných zariadení s pohľadávkou, z toho je päť v pôsobnosti ministerstva a 16 transformovaných.

V materiáli na rokovanie vlády však nie je uvedená Mestská NsP Krupina s dlhom takmer 400 000 eur, Nemocnica Kežmarok, n. o., ktorá dlhuje poisťovni cez 722 000 eur, Nemocnica Hnúšťa v likvidácii s dlhom približbe 160 000 eur, NsP Hlohovec, n. o., a jej dlh blížiaci sa k 80 000 eur.

Na stránke SP figuruje nemocnica v Revúcej pod názvom NsP Revúca s dlhom vyše 670 000 eur. Nemocnice, neuvedené v správe pre vládu, majú voči SP dlh viac ako 6 870 000 eur. Celkovo tak má poisťovňa v nemocniciach asi 83 miliónov eur.

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 140