Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Naše recepty oddnes platia aj v zahraničí

25. október 2013 - Pacienti už oddnes môžu kupovať lieky na predpis i zdravotnícke pomôcky v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.  

Dnešným dňom vstupuje totiž do platnosti Smernica o cezhraničnej starostlivosti. Umožňuje vzájomne uznávať lekárske predpisy vystavené v inom členskom štáte. Pacienti preto môžu kupovať lieky na predpis i zdravotnícke pomôcky v inom členskom štáte ako v tom, kde sú poistení, či kde bol lekársky predpis vystavený.

S uznávaním receptov môže byť problém

Podľa odborníkov však s vydávaním liekov môže nastať problém. „Byrokratická záťaž súvisiaca s manipuláciou a overovaním lekárskych predpisov na celoeurópskom trhu zdravotnej starostlivosti spôsobí, že veľký počet žiadateľov bude mať problémy s uznávaním svojich receptov v inom štáte EÚ,“ uviedla prezidentka Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov Hanka Rážová. Tu je podľa jej slov potrebné zdôrazniť úlohu lekárnika. Ako uviedla, práve on pri výdaji liekov na cezhraničný lekársky predpis bude musieť navyše posúdiť lekársky predpis. „Napríklad kontaktovať predpisujúceho v prípadoch, ktoré sa týkajú preskripcie, či overiť pravosť predpisu, alebo potvrdiť jeho platnosť, pretože tá je v rôznych štátoch iná,“ dodala.

Dôležitý je i európsky preukaz alebo náhradný certifikát

Ako informoval 1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ, ak sa poistenec iného členského štátu EÚ preukáže u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti lekárskym predpisom alebo poukazom vystaveným v inom členskom štáte a nepreukáže sa európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, lekárnik mu ich vydá za plnú úhradu.

Ako informovala hovorkyňa VšZP Petra Balážová, v takýchto prípadoch lekáreň nemôže fakturovať náklady zdravotnej poisťovni, pretože nejde o zdravotnú starostlivosť poskytnutú podľa nariadení EP a Rady, ale o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, za ktorou poistenec vycestoval. „Poistenec iného členského štátu EÚ môže požiadať o preplatenie svoju zdravotnú poisťovňu,“ dodala.

Lekárnici môžu odmietnuť vydať liek alebo zdravotnícku pomôcku, ak pochybujú o pravosti, obsahu či zrozumiteľnosti lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktoré boli vystavené v inom členskom štáte na meno pacienta. Prípadne ak majú dôvodné podozrenie, že výdajom lieku môže dôjsť k poškodeniu ľudského zdravia alebo k ohrozeniu života, a taktiež ak predpísaný liek či pomôcka nie sú registrované alebo evidované.

Téme sa bližšie venujeme v analýze najnovšieho čísla ZdN č.38/2013

Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 289