Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Najvyšší nárast koeficientov je u zdravotníckych záchranárov

4. december 2018 - Parlament schválil vyššie základné platy pre nelekárske povolania. Pozrite si prehľad koeficientov platných od 1. januára 2019.
Medializované zvýšenie platov o 10 percent už má konkrétnu podobu v zmene koeficientov, ktoré určujú minimálnu výšku základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov. Nové koeficienty sú súčasťou novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú schválili poslanci na práve prebiehajúcej schôdzi parlamentu.

Sestry sú najpočetnejšou skupinou zdravotníkov, ktorých sa dotkne rast miezd. Ich zástupkyňa v parlamente poslankyňa Mgr. Elena Červeňáková (OĽaNO) ocenila zvýšenie, ale upozornila na nepomer pri ohodnotení sestry a praktickej sestry. „Pri praktickej sestre sa zvyšuje koeficient z 0,75- na 0,83-násobok. Je to určitý nepomer voči sestrám a pôrodným asistentkám. Nastupujúca sestra s vysokoškolským vzdelaním má koeficient 0,89, čo je žalostne málo oproti praktickej sestre, ktorá nemôže samostatne poskytovať zdravotnú starostlivosť tak ako sestra a pôrodná asistentka,“ povedala jediná sestra v parlamente.

Ministerka Andrea Kalavská reagovala tým, že nárast koeficientu pre praktické sestry súvisí so snahou dostať do systému viac absolventov stredných zdravotných škôl. Dnes ich totiž smeruje do zdravotníctva minimum. „Kedy tu bol minister alebo vláda, ktorá prišla s takým celoplošným zvýšením miezd pre nelekárske odbory? Koeficienty sme sa snažili robiť maximálne slušne a maximálne férovo. Môžem rozdeliť to, čo som si vybojovala u ministra financií. Ak sme u ministra financií vybojovali 10-percentné zvýšenie miezd nelekárskych pracovníkov, tak koeficienty sme museli upraviť takto. Ale môžeme si upraviť 30-percentné zvýšenie, ale nebudú vykryté. Zvyšujem na toľko, na koľko mám peňazí, aby sme negenerovali stratu nemocniciam,“ reagovala ministerka na kritiku počas rokovania výboru pre zdravotníctvo. Dodala, že s premiérom a ministrom financií už rokovala o ďalšom zvýšení koeficientov o 10 percent v roku 2020.

Reakcie komôr

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nie je spokojná so zvýšením koeficientov. „Aby sme do systému dostali nové sestry a tie, čo máme, udržali, je potrebné dostať základnú zložku mzdy aspoň na úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Základná sestra by teda mala zarábať minimálne 1-násobok priemernej mzdy, a to sa neudeje, stále sme 11 percent pod,“ zhodnotila prezidentka komory Mgr. Iveta Lazorová.

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP), ktorá združuje najviac zdravotníckych povolaní v rámci všetkých stavovských organizácií, považuje rozdiely koeficientov pri niektorých povolaniach za diskriminačné. „Pre všetky zdravotnícke povolania v príslušnom vzdelaní by mal platiť bez rozdielu rovnaký koeficient. Do budúcnosti budeme rátať s ďalším navýšením. Bez patričného ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov nám v rezorte zdravotníctva o niekoľko rokov nastane odliv, lebo záujem o zdravotnícke profesie ma klesajúcu tendenciu,“ skonštatoval riaditeľ kancelárie SK MTP Bc. Patrik Moškurjak.

Záchranári sú s koeficientmi spokojní. „Samozrejme, naša predstava bola vyššia, ale nakoniec sme došli k spoločnému kompromisu. Preto sa chceme aj touto cestou poďakovať pani ministerke zdravotníctva a zamestnancom ministerstva zdravotníctva, lebo pochopili, že bez zvýšenia platov budeme mať obrovský problém. Hrozilo, že budú lokality na Slovensku, kde bude problém zamestnávať nových záchranárov,“ povedal Mgr. František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ). Nemyslí si, že zvýšenie miezd úplne zastaví odchod záchranárov do zahraničia. Očakávajú zastabilizovanie záchranárskeho povolania. „Veríme, že sa vrátia kolegovia, ktorí odišli do nemocníc alebo mimo zdravotníctva, lebo daný plat už bude slušný na slovenské pomery,“ dodal prezident SKZZ.
Sekcia: Aktuálne Autor: Vyššie základné platy pre nelekárske povolania
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 31