Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Ministerstvo zdravotníctva chystá nové projekty

9. január 2017 - Medzi 26 projektov rezortu, ktoré čakajú na realizáciu, patria napríklad projekt novej pohotovosti, rozvoja urgentných príjmov, optimalizácie siete a nastavenia pravidiel spolupráce, či optimalizácie čakacích lehôt.
Rezort zdravotníctva čaká v tomto roku najmenej 26 projektov pre lepšie zdravotníctvo, ktoré si vytýčilo už vlani koncom septembra. Pripomeňme, že medzi hlavné priority vlády v zdravotníctve patrilo skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony, zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov, viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi, zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VšZP a ÚDZS, zavedenie DRG či plná aplikácia eHealth.

Medzi 26 projektov rezortu, ktoré čakajú na realizáciu, patria napríklad projekt novej pohotovosti, rozvoja urgentných príjmov, optimalizácie siete a nastavenia pravidiel spolupráce, optimalizácie čakacích lehôt, transparentného riadenia, efektívneho obstarávania, revízia liekovej politiky, implementácia DRG, optimalizácia ziskovosti ZP, rezidentský program a IZS či spustenie eHealth. Jeho plošné využívanie sa predpokladá koncom roku 2017.

V rámci rozvoja, obnovy a modernizácie plánuje MZ SR okrem zabezpečenia efektívneho a účelného prevádzkovania zdravotníckych zariadení investovať aj do budúcnosti. „V priebehu nasledujúcich rokov je nutné vytvoriť účinné dlhodobé opatrenia na zabezpečovanie obnovy a modernizácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu,“ vysvetlil minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Rezort plánuje dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom piatich projektov, a to racionalizáciou poskytovateľov, novou UNB, obnovou zdravotníckej infraštruktúry, grantmi, výskumom a inováciami v biomedicíne.

Do konca roku 2017 vidí MZ SR značné šetrenie finančných prostriedkov aj pri špeciálnych zdravotníckych materiáloch (ŠZM). „Na ŠZM, ktorý nakupujú srdcovo-cievne ústavy, plánujeme úsporu vo výške 9,5 milióna eur, celkovo očakávame úsporu až 35 miliónov eur. Na obstarávaní zdravotníckej techniky v podriadených organizáciách predpokladáme úsporu vo výške 15 miliónov eur. Celkovo za rezort očakávame úsporu vo výške asi 65 až 80 miliónov eur,“ dodal T. Drucker.

Rezort riešil aj problém s nedostatkom liekov u nás, a to novelou zákona o liekoch, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára tohto roka. Očakáva sa od nej obmedzenie vývozu kategorizovaných liekov na minimum a zvýšenie dostupnosti liekov pre pacientov. Ak dôjde k nedostatku takéhoto lieku, držiteľovi registrácie môže byť uložená pokuta až milión eur.
Sekcia: Aktuálne Autor: ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 24