Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Ministerstvo rozdelilo nemocniciam milióny eur z odvodov

12. marec 2018 - Najviac peňazí z kapitálových transferov nasmerovalo ministerstvo zdravotníctva do Národného centra zdravotníckych informácií na ezdravie.
Pred dvomi rokmi boli zrušené stropy na zdravotné odvody. Vďaka zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov malo prísť do systému ročne o 70 miliónov eur viac. Ministerstvo avizovalo, že tieto financie pôjdu na systematickú obnovu nemocníc. Zo zoznamu podporených zdravotníckych zariadení za posledné dva roky však vyplýva, že najviac peňazí z kapitálových transferov smerovalo do Národného centra zdravotníckych informácií.

Pri rokovaniach o zrušení stropov na odvody sa hovorilo o použití získaných peňazí na obnovu technického vybavenia nemocníc, rekonštrukcie budov a ostatných technických zariadení, ako sú urgentné príjmy, diagnostické prístroje, tepelné hospodárstvo, výťahy či parkoviská. Časť z týchto peňazí by mala byť použitá i na vybudovanie detenčného ústavu.

„Predovšetkým najväčšie koncové univerzitné a fakultné nemocnice, ktoré poskytujú tú najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť, majú dlhodobo nedostatok prostriedkov na investície, čo sa odráža tak na stave budov, ako aj na ich technickom vybavení. Chceme dosiahnuť jednoznačne lepšie prostredie tak pre pacientov, ako aj pre zdravotníckych pracovníkov,“ povedal pred dvomi rokmi minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Z prehľadu použitia prostriedkov za uplynulé dva roky však vyplýva, že najviac peňazí dostalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). V roku 2016 mu ministerstvo pridelilo 9 152 771 eur na nákup IT zariadení a licencií súvisiacich s prevádzkou projektu ezdravie, vlani prišlo na účet NCZI ďalších 3 505 444 eur na rozšírenie funkcionality a rozsahu elektronických služieb. Spolu tak NCZI dostalo za dva roky takmer 13 miliónov, čo je viac, ako išlo vlani všetkým univerzitným a fakultným nemocniciam spolu.

V záverečnom účte za rok 2016 ministerstvo uviedlo, že okrem sľubovanej rekonštrukcie a modernizácie nemocníc nasmerovalo kapitálové transfery do NCZI na financovanie elektronického zdravotníctva. Ide o projekt za oficiálne uvádzaných 87 miliónov eur, ktorý odborná verejnosť dlhodobo označuje za predražený.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) však na otázku ZdN odpovedalo, že NCZI nepridelilo finančné prostriedky z balíka kapitálových výdavkov určených predovšetkým na zabezpečenie financovania investícií v zdravotníckych zariadeniach v rezorte. „Zdravotné poisťovne poukazujú na účet MZ príspevok na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému, teda financovanie NCZI je zabezpečené prostredníctvom zdrojov zdravotných poisťovní. Z celkovej výšky bežného príspevku na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému bolo v roku 2016 NCZI preklasifikovaných 9,2 miliónov eur na kapitálové výdavky a v roku 2017 suma 3,5 milióna eur,“ vysvetlila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.
 
Zdravotnícke zariadenia, ktorým boli pridelené kapitálové transfery
 
2016

Národné centrum zdravotníckych informácií – 9 152 771 eur
 • nákup IT zariadení a licencií súvisiacich s prevádzkou eZdravia
UNB – 3 374 490 eur
 • nákup prístrojovej techniky, rekonštrukcia vykurovacieho systému, sociálnych zariadení, renovácia očných ambulancií, kožnej kliniky atď.
Národný ústav detských chorôb - 1 930 718  eur
 • modernizácia informačných technológií, okien, podlahy, nákup medicínskych prístrojov
FNsP Žilina - 901 104 eur
 • rekonštrukcia striech, okien, čističky odpadových vôd, infraštruktúry, podláh
FNsP Nové Zámky – 1 069 000 eur
 • nákup nemocničných lôžok, ultrazvukových prístrojov, rekonštrukcia JIS
FNsP Prešov – 1 270 143 eur
 • nákup prístrojovej techniky (RTG, mamografia, endoskopické zostavy)
UN Martin – 220 000 eur
 • prístavba pavilónu pre gynekologicko-pôrodnícku kliniku a angiografiu
UNLP Košice – 3 307 553 eur
 • zriadenie JIS, rekonštrukcie výťahov, vzduchotechniky, krvnej banky, nákupy prístrojov, operačných stolov
DFNsP Košice – 552 290 eur
 • stavebné úpravy, modernizácia okien, nákup endoskopickej zostavy
DFNsP Banská Bystrica – 124 000 eur
 • elektronický objednávací systém, informačné technológie
FN Trnava – 784 639 eur
 • klimatizácia pre onkologickú a RTG kliniku, nákup prístrojového vybavenia, ultrazvukový systém pre gynekológiu
FN Trenčín – 934 000 eur
 • nákup a modernizácia medicínskej technológie a plánovacieho systému
NOÚ Bratislava – 730 378 eur
 • nákup rôznych typov medicínskej prístrojovej techniky, rekonštrukcia oddelenia paliatívnej medicíny
 
Detská ozdravovňa Kremnické Bane – 183 600 eur
 • stavebné úpravy, rekonštrukcia bazéna, rekonštrukcia interiéru, bazéna, vykurovania
Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy  - 245 400 eur
 • nákup digitálnej skiaskopicko-skiagrafická stena
Detská ozdravovňa Železnô – 50 666 eur
 • rekonštrukčné práce
Psychiatrická liečebňa S. Bluma v Plešivci – 236 999 eur
 • modernizácia okien, hygienických zariadení, chodníkov
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie – 268 404 eur
 • rekonštrukčné práce, rozvody, regulácia tepla
Psychiatrická liečebňa Sučany – 393 766 eur
 • rekonštrukčné práce, lôžkové oddelenie, oplotenie areálu, vybudovanie ihriska v rámci rehabilitácie
Psychiatrická nemocnica Pezinok – 615 000 eur
 • zateplenie a modernizácia okien
Psychiatrická nemocnica Hronovce – 138 335 eur
 • modernizácia kotolne, klimatizácie
Psychiatrická nemocnica Kremnica – 213 525 eur
 • modernizácia okien, dverí, strechy, obnova fasády
Liečebňa dlhodobo chorých Štiavnička – 13 956 eur
 • rekonštrukcia kúpeľní
Národné rehabilitačné centrum Kováčová – 135 212 eur
 • modernizácia okien, budovy, nákup sanitného vozidla, klimatizácie
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany – 186 367 eur
 •  elektroinštalačné práce a technologické vybavenie kuchyne
FN Nitra – 2 000 000 eur
 • výstavba heliportu
Detská fakultná nemocnica BB – 50 000 eur
 • dotácia na podporu zdravia
Úrad verejného zdravotníctva – 176 242 eur
 • laboratórne prístroje
Regionálne úrady verejného zdravotníctva – 125 541 eur
 • nákup prístrojovej a laboratórnej techniky, rekonštrukcie budov, kotolne
Štátny ústav pre kontrolu liečiv – 150 000 eur
 • nákup softvéru

2017

Národný ústav detských chorôb – 3 996 204 eur
 • rekonštrukcia výťahov a interiéru, nákup prístrojového vybavenia
NCZI – 3 505 444 eur
 • rozšírenie funkcionality a rozsahu elektronických služieb
Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov – 1 007 320 eur
 • medicínska technika
Onkologický ústav sv. Alžbety – 28 000 eur
 • zariadenie na meranie akumulácie rádionuklidov
Detská fakultná nemocnica Košice – 28 191 eur
 • medicínska technika
FNsP Žilina - 1 855 489 eur
 • medicínske prístroje
UNLP Košice – 254 200 eur
 • rekonštrukčné práce, okná a stavebné úpravy
DFN BB – 115 080 eur
 • projektová dokumentácia
Psychiatrická liečebňa v Plešivci – 20 000 eur
 • rekonštrukcia ihriska
Psychiatrická nemocnica Michalovce – 20 000 eur
 • rekonštrukcia telocvične
Detská psychiatrická liečebňa Hraň – 20 000 eur
 • rekonštrukcia ihriska
Psychiatrická nemocnica Pezinok – 20 000 eur
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení
FN Trnava – 7 320 eur
 • izolátor na tubusovej konštrukcii
FN Trenčín – 7 320 eur
 • izolátor na tubusovej konštrukcii
FN Nitra – 7320 eur
 • izolátor na tubusovej konštrukcii
FN Roosevelta BB – 4 200 eur
 • biovak
UN Bratislava – 2 535 680 eur
 • rekonštrukčné práce, medicínska technika, stavebné úpravy, príjazdová cesta
Úrad verejného zdravotníctva – 419 00 eur
 • zariadenie, rekonštrukčné práce, nákup analytického softvéru
Regionálne úrady verejného zdravotníctva – takmer 900 000 eur
 • nákup prístrojovej techniky, obnova vozového parku
 
 
Sekcia: Aktuálne Autor: Monika Toporcerová
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 50