Zdravotnícke noviny

Aktuálne

Ministerstvo financií tají členov expertnej skupiny

10. september 2020 - Podľa informácií ZdN má byť súčasťou expertnej skupiny pre Plán obnovy v časti zdravie 13 ľudí
Lídri EÚ sa 21. júla 2020 dohodli na komplexnom balíku vo výške 1 824,3 miliardy eur. Balíkom sa prispeje k obnove EÚ po pandémii COVID-19 a podporia sa ním investície do zelenej a digitálnej transformácie. Slovensko v súvislosti s európskym fondom obnovy môže získať asi 7 mld. eur.

Súčasná vláda deklaruje, že z fondu obnovy sa majú hradiť reformy. Podľa portálu e.dennikn.sk minister financií Eduard Heger vraví, že s Európskou komisiou neustále komunikujú o reformách. Budú to reformy, ktoré nám Komisia odporúča opakovane niekoľko rokov, aj tie, s ktorými sú spojené veľké výdavky. „Čiže plán obnovy bude mať reformy, ktoré možno ani nič nestoja, ale sú podmienkou Európskej komisie, a potom aj reformy a ich náklady, ktoré s nimi súvisia. To otvára priestor pre odvetvia, kde sa peniaze aj reálne dajú minúť,“ povedal minister.

Reformy

Ako portál uvádza, gestorom prípravy plánu reforiem je Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií a do diskusie o reformách zapojili veľký počet expertov z rôznych oblastí. Heger vraví, že na to dohliadal, a keďže fond obnovy je aj premiérska téma, konzultoval to aj s premiérom Matovičom.

Zaujímali sme sa preto, akí experti sú zapojení v zdravotníckej časti.

Podľa ministerstva zdravotníctva gestorom prípravy Plánu obnovy, ako aj tvorby samotného finálneho dokumentu je ministerstvo financií. „Zastrešuje aj výber členov pracovnej skupiny,“ uviedol rezort zdravotníctva. S tým, že detailnejšie informácie nám poskytne ministerstvo financií.

Ministerstvo financií nám však o členoch alebo o prioritách reformného tímu neprezradilo nič. „Minister financií Eduard Heger ako garant plánu obnovy (RRF) bude o ďalších detailoch verejnosť informovať v krátkom čase. Teraz je absolútnou prioritou sústrediť sa na kvalitu návrhov, aby Slovensko o svojom reformnom úsilí presvedčilo domácu verejnosť i Európsku úniu,“ uvádza MF vo vyhlásení.

Rezort financií zároveň potvrdil medializované informácie, že odbornými lídrami tímu pre oblasť zdravotníctva sú Adam Marek a Lucia Šramková.

Otázne tak ostáva, kto pôsobí v expertnej skupine pre plán obnovy v časti zdravie, na základe čoho boli vybraní, ktorým oblastiam v zdravotníctve sa venujú v pripravovaných reformách. Od rezortu financií ani od zdravotníctva sme nedostali odpovede na tieto otázky.

Experti

Podľa informácií Zdravotníckych novín okrem spomínaných dvoch lídrov tímu má byť súčasťou expertnej skupiny pre Plán obnovy v časti zdravie 13 ľudí. Všetkých sme preto oslovili, aby túto informáciu potvrdili.

Členom skupiny má byť Peter Škodný, bývalý šéf permanentného krízového štábu. Reagoval, že nie je súčasťou expertnej skupiny pre plán obnovy v časti zdravie. Podľa našich informácií má byť však práve P. Škodný koordinátorom skupiny a byť prítomný na expertných stretnutiach. Na tieto otázky P. Škodný už nereagoval.

Účasť v expertnej skupine pre Plán obnovy v časti zdravie nám potvrdil ekonóm, expert na zdravotníctvo a bývalý hlavný poradca exministra Rudolfa Zajaca, doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD. Ponuku dostal z ministerstva financií. „Mám komentovať výstupy, ktoré produkuje MF SR. Funguje to tak, že MF SR pripravuje dokument a mojou úlohou (spolu s ďalšími oslovenými expertmi) je povedať môj názor, okomentovať výstup,“ opísal svoju náplň práce a ďalej zhrnul, že „autorom dokumentu je výlučne MF SR a je iba na MF SR, ktoré komentáre zapracuje a ktoré nie. Ako expert nie som autorom pripravovaného dokumentu a na viaceré oblasti v dokumente mám iný názor, ktorý MF SR otvorene komunikujem. Je už na MF SR, čo si z mojich komentárov/pripomienok zoberie. Za dokument je plne zodpovedné MF SR“.

Na otázku, či sú už nejaké výstupy, závery, priority tohto tímu, reagoval P. Pažitný: „Dohoda je, že výstupy bude komunikovať MF SR – je to ich dokument a ich zodpovednosť.“

Účasť v expertnej skupine potvrdila aj Miriama Letovanec z Implementačnej jednotky Úradu vlády SR. „Áno, bola som oslovená počas mojej materskej dovolenky,“ reagovala. Členkou uvedenej skupiny sa stala na základe pozvania MF. Ako ďalej uviedla, jej náplňou práce je „pripomienkovať výstup autorov dokumentu MF SR. Autori následne môžu, ale nemusia akceptovať moje pripomienky. Ako expertka však nie som autorkou dokumentu,“ reagovala M. Letovanec. Tiež potvrdila, že stretnutia sa už uskutočnili. S tým, že „komunikácia obsahu, ako aj všetko okolo – je zodpovednosťou MF SR“.

„Informácia, že som súčasťou expertnej skupiny pre Plán obnovy v časti zdravie nie je správna a pravdivá,“ reagoval PhDr. Miroslav Cangár, PhD., riaditeľ odboru sociálnych služieb sekcie sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ako konkretizoval, „členkou tejto skupiny je pani štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaborčáková. Ja ju na základe jej poverenia zastupujem výhradne v časoch jej neprítomnosti v tejto skupine“.

Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gáborčáková nám potvrdila, že je členkou expertnej skupiny pre Plán obnovy v časti zdravie. „Ponuku, ktorú som dostala priamo z MF SR, som prijala a do funkcie ma vymenoval minister financií Eduard Heger,“ reagovala S. Gáborčáková.

„V rámci Plánu obnovy v časti zdravie, na ktorého príprave spolupracujem, bolo identifikovaných niekoľko tematických priorít. Medzi nimi aj reforma starostlivosti o duševné zdravie, reforma dlhodobej starostlivosti a príprava na starnutie populácie. Obe tieto priority sú súčasťou plánovanej reformy systému sociálnej podpory a pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím a seniorom, ktorú pripravuje MPSVR SR v spolupráci s MZ SR,“ opísala aktivity v skupine štátna tajomníčka.

Podľa nej cieľom týchto priorít a reforiem je zlepšiť dostupnosť a zvýšiť kvalitu dlhodobej starostlivosti. „Je potrebné posilniť komunitnú a domácu starostlivosť, zvýšiť dôraz na prevenciu odkázanosti a prepojiť zdravotnú starostlivosť a sociálne služby. Podporiť a realizovať prevenčné programy v duševnom zdraví, kde je potrebné zmapovať, vyhodnotiť a systematicky podporovať prevenciu a podporu vo všetkých skupinách obyvateľov. Zdravotno-sociálnu starostlivosť v tejto oblasti je potrebné modernizovať v medzirezortnej spolupráci,“ zhrnula S. Gáborčáková.

Ďalším členom vraj je aj Oskar Dvořák z MZ, ten nás však odporučil na komunikačné oddelenie.

Svoju účasť v expertnej skupine nám potvrdil ešte analytik z INEKO Dušan Zachar. „Áno. Nikdy sme to netajili. Dokonca sme túto informáciu aktívne zverejnili na našom webe,“ reagoval. Ako ďalej uviedol, „tak ako aj ostatných externých expertov ma v mene podpredsedu vlády a ministra financií SR Eduarda Hegera oslovil hromadným mailom štátny tajomník MF SR Ľuboš Jančík“. Jeho náplňou práce je pripomienkovať a konzultovať materiál o zdravotníctve, ktorý pripravili analytici z MF SR, navrhovať zmeny, doplnenia.

Tiež potvrdil, že „prebehlo jedno pripomienkovacie kolo a dve pracovné stretnutia. Treba povedať, že to, ako bude materiál vyzerať v čase, keď poputuje na koaličnú radu, má plne v kompetencii MF SR. Je na ňom, ktoré návrhy či kritiku externých expertov si osvojí“.

Ako prezradil, on napríklad o. i. veľmi presadzoval, „aby sa posilnilo, resp. zaviedlo meranie, vyhodnocovanie a zverejňovanie rôznych parametrov a ukazovateľov kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom na Slovensku, ale napríklad aj efektov prevencie, aby sme v budúcnosti vedeli kvalifikovanejšie posudzovať úspešnosť jednotlivých opatrení a politík, či skutočne viedli k naplneniu deklarovaného cieľa a zároveň vedeli lepšie rozhodovať o alokácii obmedzených zdrojov, ktoré by mali prinášať čo najvyššiu hodnotu pre pacienta. Netuším, či sa to, a ak áno, tak v akej forme, objaví aj vo finálnom materiáli. To už záleží na ministerských analytikoch. Ministerstvo financií spolupracuje, samozrejme, aj s ministerstvom zdravotníctva, ktorého členovia sa zúčastnili aj na pracovných stretnutiach“. Na záver podotkol, že MF SR považuje za hlavné priority slovenského zdravotníctva: posilnenie primárnej starostlivosti, zvyšovanie počtu zdravotných sestier a zmenu ich kompetencií, obnovu nemocníc po optimalizácii siete, rozširovanie kapacít dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti s dôrazom na domácu a komunitnú starostlivosť, duševné zdravie. „Hlavným cieľom politík v zdravotníctve má byť zníženie úmrtnosti odvrátiteľnej zdravotnou starostlivosťou,“ uzavrel D. Zachar.

Podľa našich informácií ďalšími členmi expertnej skupiny sú – David Balla (MZ), Štefan Kišš (MF), Ema Grajciarová (MF), Lucia Grajciarová (MF), Peter Balík (analytik), Ákos Újlaki (The Boston Consulting Group). Do uzávierky ZdN však nepotvrdili, či sú, alebo nie sú súčasťou danej skupiny.

Po uzávierke nám prítomnosť v danej expertnej skupine potvrdila Lucia Grajcarová, MSc. z MF. „Odporučilo ma vedenie MF SR," reagovala L. Grajcarová. Uviedla, že ako analytička Útvaru hodnoty za peniaze pracuje na zdravotníckych témach. „Spolupracujem na tvorbe dokumentu reformných zámerov pre časť Zdravie, definovaní priorít, míľnikov a cieľov," prezradila L. Grajcarová. Podľa jej slov existuje prvá verzia dokumentu, o ktrej prebiehajú diskusie. 
 
Sekcia: Aktuálne Autor: Jana Andelová, ZdN
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0